Algemeen Beheerder

De Algemeen Beheerder is verantwoordelijk voor de financiën van LOKO en de aansluitende organisaties. Hij of zij stuurt de stafmedewerkers belast met de boekhouding aan, zorgt voor transparante financiële overzichten van de verschillende organisaties en activiteiten, maakt meerjarenbegrotingen op waar relevant en stelt alle andere nodige daden die de financiële werking van LOKO kunnen verbeteren. Het zoeken van interessante commerciële partners in de vorm van sponsors hoort hier ook bij.

De beheerder werkt in opdracht van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur en rapporteert aan de PCC en de AV. Naast het takenpakket bij LOKO is hij eventueel ook huisbewaarder van het huis in ‘s Meiers en/of voorzitter van vzw ANDRE die de Albatros uitbaat. De banden met SSF moet hij ook onderhouden. 

De beheerder is het aanspreekpunt met betrekking tot de financiële en juridische situatie van de vereniging en ondersteunt de afdelingen waar nodig.

Tijdsbesteding
Juni-september: opstellen van de begroting.

September/oktober: voorstellen van de begroting

Januari/februari: opstellen van de eerste actuals en herbegroting. Je stelt deze ook voor.

Mei: opstellen van de bijna definitieve actuals. Je stelt deze ook voor.

Doorheen het jaar: nakijken en hulp bij het opstellen van de deelbegrotingen en -actuals; gebouwbeheer; kassa's maken en natellen; stafploeg van algemeen beheer aansturen.

Wat wordt er van je verwacht?
Sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe.
Loyaliteit naar LOKO toe.
Transparantie en eerlijkheid.
Voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe.

Wat voor profiel zoeken we?
Als algemeen beheerder heb je een passie voor cijfers en een basiskennis van hoe een boekhouding werkt. Je volgt de praktische aspecten van de organisatie nauw op, zeker met betrekking tot de begrotingen en de actuals. Je bent integer en hebt een stevig verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving.
De kans om te leren vergaderen en samenwerken.
De kans om veel interessante mensen te leren kennen.
De kans om het financieel beleid van een middelgrote organisatie te voeren en enorm veel ervaring op te doen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Dagelijks Bestuur
Als lid van het dagelijks bestuur, volg je de dagelijks bestuursvergaderingen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de dagdagelijkse werking van LOKO. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team. Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de lange termijnzaken en de grotere budgetwijzigingen.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Dabu: (twee)wekelijks. Algemene Vergadering: tweewekelijks. 

Subsidiecommissie: 4xjaar. 

Andre VZW: maandelijks. 

PCC: 2xjaar. 

SSF: 2xjaar.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met je teamgenoten in het dabu en de overige coördinatoren.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
We spreken hier duidelijk van algemeen beheer en niet enkel van financieel beheer. Leg uit waarom en hoe je het "algemeen" deel wilt invullen. Waar leg je de nadruk op?

Na bijna 40 jaar zal LOKO volgend jaar geen eigen boekhouding in huis meer hebben. Leg uit hoe je dit gaat aanpakken?

Hoe zie je de taakverdeling met de nieuwe mandaten bedrijvenrelaties en IT?

Hoe moet volgens jou de staf aangestuurd worden? Wat is de ideale manier en afweging tussen zelfstandigheid en begeleiding?

Hoe zie je de samenwerking tussen LOKO en de andere organisaties binnen het gebouw?

Volgend jaar staan grote renovatiewerken op centraal gepland. Wat is jouw visie op de impact hiervan op de dagelijkse werking?

Leg volgende boekhoudkundige termen uit:
a.    Afpunten
b.    Debet & credit
c.    Enkele vs dubbele boekhouding
d.    Jaarrekening
e.    Balans
f.    Kasboek
g.    Afschrijving

Geef je visie over de toekomst van fuifzaal albatros

Hoe moet LOKO op lange termijn met de koten en het gebouw omgaan?

Stel: LOKO moet 5% besparen. Hoe pak je dat aan? Welke kosten beperk je prioritair en welke laat je onaangeroerd?

Overtuig ons om een event van LOKO te sponsoren.

Hoe moet LOKO de financiële werking van erkende verenigingen en kringen ondersteunen? Bij wie leg je prioriteit?

Leg uit waarom Alfaset CVBA vereffend moet worden

Wat zijn de langlopende dossiers op vlak van beheer?

Schets kort maar begrijpelijk de financieel-juridische structuur van LOKO. Hoe kan je deze optimaliseren en transparanter maken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x