Coördinator Communicatie

De Coördinator Communicatie houdt zich bezig met de communicatie van LOKO in de brede zin van het woord.

Hij/zij staat aan het hoofd van de dienst communicatie die de afdelingen ondersteunt en voorziet de PR, reclame, interne en externe communicatie van LOKO. Indien mogelijk neemt deze ook het ICT-systeem onder handen. De Coördinator Communicatie vormt, onderhoudt en stuurt een team van vrijwilligers en stagiairs aan.

Tijdsbesteding
Reclame, posters, social media en originele acties ontwikkelen of uitbesteden om de verschillende activiteiten en takken van LOKO te promoten.

Een onafgebroken houding om de mandatarissen aan te moedigen om dossiers en nieuws over studentenvertegenwoordiging te delen.

Nadenken over het imago en beeld van LOKO en hoe dat te verbeteren of te onderhouden.

Waken over een uniforme huisstijl.

Opvolging van activiteiten en campagnes zoals de studentenwelkom, de oktobercampagne, de wervingscampagne.

Kringen ondersteunen indien ze dit wensen.

Wat wordt er van je verwacht?
Het coördineren van de dienst communicatie van LOKO. De vrijwilligers coördineren die meehelpen. Stagestudenten die de dienst ondersteunen, begeleiden. Deelname als bestuurder aan de werking en het beheer van LOKO en engagement om ook op andere afdelingen bij te springen waar nodig.

Wat voor profiel zoeken we?
Iemand met een passie voor alle aspecten van communicatie en een degelijke kennis van social media, websites en dingen ontwerpen. Als je enkele van deze zaken niet zelf kan, zoek je extra vrijwilligers om de taken uit te besteden. Je kan een communicatieplanning opstellen en laten uitvoeren, en vrijwilligers en staf aansturen.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving. De kans om te leren vergaderen en samenwerken. Ervaring in het sturen van een communicatieafdeling en -beleid. De kans om veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken. Ervaring opdoen in een voldoeninggevende functie.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Werkvergadering
Als coördinator zetel je de werkvergadering van je afdeling voor. Hoe vaak deze doorgaan wisselt van functie tot functie, maar reken toch maar op minstens één keer per maand. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de kringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst al eens wat vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

Dagelijks Bestuur
Je bent ook welkom op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur om je afdeling te vertegenwoordigen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Wekelijks communicatieoverleg met het communicatieteam. WV Communicatie met de kringen (naar eigen keuze). Overleg rond studentenwelkom en mogelijke campagnes van de stad en de KU Leuven.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met de mandatarissen communicatie. Daarnaast kan je ook ondersteuning verwachten van een stafmedewerker met het takenpakket communicatie en van je medecoördinatoren en het dabu.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid?

Welke rol plan je te spelen in de communicatie van LOKO evenementen zoals de 24 urenloop of Ithaka?

Hoe zorg je ervoor dat vertegenwoordigingsnieuws en de standpunten van de AV gewone studenten bereiken?

Plan je te werken met een werkvergadering communicatie? Waarom wel/niet? Hoe vul je deze in?

Wat is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatietak van LOKO?

Wat zijn volgend jaar jouw voornaamste activiteiten en taken? Welke daarvan kunnen door vrijwilligers worden ingevuld?

Hoe denk je de kringen actiever bij LOKO of bij jouw team te betrekken?

Op de website kregen de afdelingen van LOKO een meer prominente plaats. Hoe zorg je ervoor dat afdelingen gebruik maken van al deze kanalen, maar jij toch nog controle kan uitoefenen op deze informatieflow.

Het dossier dat je opvolgt komt in negatieve persaandacht te staan. Hoe los je dit op? Welke stappen neem je? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x