Coördinator Cultuur

Als Coördinator Cultuur ben je verantwoordelijk voor de culturele poot van de werking. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten met een culturele inslag en je werkt mee aan het cultuurbeleid van Leuven en de KU Leuven.

Tijdsbesteding
Coördineren van de cultuur afdeling van LOKO.

Plannen, leiden, organiseren en evalueren van de activiteiten: Groot Dictee der Leuvense studenten, Ithaka, het InterFacultair Theaterfestival, en potentieel nieuwe activiteiten op poten zetten.

De faculteitskringen aanzetten tot het uitbreiden van hun cultuur aanbod en hen hierin ondersteunen.

De kringvertegenwoordigers verenigen in de werkvergadering.

De vrijwilligers en stagiairs coördineren die meehelpen aan de verschillende activiteiten.

De relevante stafmedewerker(s) aansturen en ondersteunen.

Het cultuurbeleid van Leuven en de KU Leuven opvolgen en mee vormen.

Wat wordt er van je verwacht?
Je volgt de relevante vergaderingen op en bereidt deze voor, en hebt de eindverantwoordelijkheid over de culturele evenementen van LOKO. Je stuurt staf, vrijwilligers en stagiaires aan. Je neemt als bestuurder deel aan de werking en het beheer van LOKO en engageert je om ook op andere afdelingen bij te springen waar nodig.

Wat voor profiel zoeken we?
Je bent geïnteresseerd in cultuur in de brede zin: kunst, toneel, poëzie en taal... Je bent in staat een team te leiden. Je communiceert snel en transparant. Je bent bereid om je een academiejaar in te zetten als vrijwilliger binnen LOKO. Je bent goed in het nemen van initiatief. Je kan zelfstandig werken.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving. De kans om te leren vergaderen en samenwerken. Ervaring in het organiseren van culturele evenementen. De kans om veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de culturele wereld. De kans om het cultuurbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Werkvergadering
Als coördinator zetel je de werkvergadering van je afdeling voor. Hoe vaak deze doorgaan wisselt van functie tot functie, maar reken toch maar op minstens één keer per maand. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de kringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst al eens wat vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

Dagelijks Bestuur
Je bent ook welkom op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur om je afdeling te vertegenwoordigen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Commissie Cultuur KU Leuven: maandelijks.
Deelraad Kunsten KU Leuven: 4xjaar.
RvB+AV Kunstencentrum STUK: 4xjaar.
KU[N]ST Leuven: 4xjaar.
Commissie Actuele Kunsten KU Leuven: 2xjaar,
Commissie Academisch Erfgoed KU Leuven
Werkvergadering Cultuur: maandelijks
Dagelijks Bestuur: wekelijks
Subsidiecommissie: Wekelijks

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met de mandatarissen cultuur, de relevante stafmedewerker(s) en de stagiairs. Je krijgt ondersteuning van de medecoördinatoren en het dabu.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Wat zou je veranderd willen zien in het cultuurbeleid van de KU Leuven in Leuven? 

Welke vertegenwoordigingsmandaten zal jij zelf invullen en welke denk je dat het belangrijkst is? 

Wat is je mening omtrent shiften voor de kringen op cultuuractiviteiten (en meer specifiek op Ithaka)?

Welke activiteit van LOKO Cultuur zou je eventueel laten vallen en waarom? 

Wat voor nieuwe activiteit zou je vanuit LOKO Cultuur willen organiseren? 

Hoe zorg je ervoor dat je het culturele landschap in Leuven voor studenten aantrekkelijk kan maken en blijven?

Hoe begeleid je de betaalde en vrijwillige medewerkers van LOKO Cultuur?

Hoe vul je de werkvergadering van cultuur zinvol in? 

Hoe probeer je studenten bewust te maken via de vertegenwoordigingsrol van LOKO Cultuur en de impact die zij kan hebben bij stad en KU Leuven?

Vertel over je visie op Ithaka: zou je met een thema werken, duurt het opnieuw een week & welke doelgroepen wil je bereiken? 

Hoe zou je de volgende editie van het iFTf nog sterker ondersteunen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x