Coördinator Internationaal

Als coördinator Internationaal volg je het internationaal beleid op van de KU Leuven (campus Leuven) en de Stad Leuven. Je zit hiervoor regelmatig samen met de Cel Internationale Studenten en de politie. Daarnaast ben je de eindverantwoordelijke voor de activiteiten. Samen met de stafmedewerker ben je een aanspreekpunt voor internationale studenten, International Student Associations (ISA’s) en de internationaal verantwoordelijken uit een kring. Omdat je in een multiculturele omgeving werkt, is de beheersing van de Engelse taal een vereiste.

Als coördinator internationaal werk je mee aan langdurige projecten, zoals de Think Abroad Month en de planning van de Orientation Days. 

Tot slot coördineer je de werking van LOKO International en volg je stagiaires, projectmedewerkers en de stafmedewerker op.

Naast deze functie binnen jouw deeldomein, ben je ook een bestuurder van LOKO zelf. Je werkt daar mee aan het sturen van de gehele organisatie en ondersteunt ook je collega’s om alle activiteiten die LOKO organiseert tot een goed einde te brengen.

Tijdsbesteding
Bijwonen van vergaderingen
Internationaal beleid opvolgen en bespreken op de werkvergaderingen internationaal
Opvolgen van The Voice Magazine
Opvolgen van stafmedewerker
Opvolgen van projectmedewerkers en stagiaires
Opvolgen van vragen/voorstellen van Cel Internationale Studenten
Organisatie van het LOKO gedeelte van de Orientation Days (incl. International Parties) en de Think Abroad Month.

Wat wordt er van je verwacht?
Je volgt de relevante vergaderingen op en bereidt deze voor, en hebt de eindverantwoordelijkheid over de internationale evenementen van LOKO. Je stuurt staf, vrijwilligers en stagiaires aan. Je neemt als bestuurder deel aan de werking en het beheer van LOKO en engageert je om ook op andere afdelingen bij te springen waar nodig.

Wat voor profiel zoeken we?
Je hebt interesse in internationalisering en het concept Think Abroad. Je staat open voor een multiculturele omgeving. Je bent vlot tweetalig (Nederlands-Engels), schriftelijk en mondeling. Je bent bereid om je een academiejaar als vrijwilliger in te zetten binnen LOKO..

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving. De kans om te leren vergaderen en samenwerken. Ervaring in het organiseren van verscheidene evenementen. De kans om veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de studentenwereld. De kans om het integratie- en internationaal beleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Werkvergadering
Als coördinator zetel je de werkvergadering van je afdeling voor. Hoe vaak deze doorgaan wisselt van functie tot functie, maar reken toch maar op minstens één keer per maand. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de kringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst al eens wat vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

Dagelijks Bestuur
Je bent ook welkom op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur om je afdeling te vertegenwoordigen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Werkvergadering Internationaal (vereist, in te plannen naar eigen keuze) (ENG)
Overleg met Cel Internationale Studenten (in overleg) (NL)
Deelbureau met projectmedewerkers en stagaires (in overleg) (ENG of NL)
Vergadering met hoofdredacteur The Voice (niet vereist, cfr. stafmedewerker) (ENG of NL)
Subsidiecommissie (maandelijks) (NL)
Dagelijks Bestuur (wekelijks) (NL)

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met de mandatarissen internationaal, de relevante stafmedewerker(s) en de stagiairs. Je krijgt ondersteuning van de medecoördinatoren en het dabu.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Als coördinator Internationaal heb je de leiding over een team van enkele mandatarissen. Hoe zie jij je rol ten opzichte van dit team? In hoeverre stuur je hen aan of laat je hen heel vrij?

Als coördinator Internationaal beschik je over een stafmedewerker. Dit is een betaalde medewerker en hem/haar aansturen verschilt sterk van het aansturen van een vrijwilliger. Hoe zie je jouw samenwerking met deze stafmedewerker, de taakverdeling en hoe plan je deze aan te sturen en op te volgen?

Als vrijwiliiger wordt je verwacht om deel te nemen aan de AB en AV. Wat doe je als een vrijwilliger weinig interesse toont voor deze vergaderingen en vaker afwezig dan aanwezig is?

The Voice is een structureel onderdeel van LOKO International en jij bent de financieel verantwoordelijke van The Voice. Dit jaar werd er een nieuwe website opgericht en nieuw leven geblazen in The Voice. Hoe zie jij de toekomst van The Voice?

Op de WV International zijn soms heel weinig mensen aanwezig. Hoe wil je meer mensen naar je WV lokken om aldus meer input te verkrijgen?
Hoe wil je de betrokkenheid van de ISA's bij LOKO vergroten?

De Think Abroad heeft dit jaar een volleig nieuw jasje gekregen. Het is de bedoeling om het event te laten groeien tot een Leuvensbreed evenement. Vind jij dat de Think Abroad haar doelstellingen bereikt? Hoe zie jij Think Abroad naar de toekomst toe groeien?

Hoe zie jij de toekomst van LOKO International en hoe wil je tijdens jouw jaar als coördinator stappen richting deze toekomst nemen?

We voelden aan dat communicatie binnen de WM niet altijd wordt gecommuniceerd naar het volledige presidium van kringen waardoor de boodschap va LOKO International moeizaam wordt verpreidt. Hierdoor missen we de samenwerking van sommige kringen tijdens de WM's en evenementen zoals de Think Abroad. Hoe zou jij dit probleem oplossen?

The Hub in pangaea is het nieuwe lokaal waar de WM's doorgaan, dit is een networking space voor ISA's en kringen. Hoewel het voor beide bedoeld is, wordt het minder gebruikt door kringen. Hoe zou jij The Hub meer aantrekkelijk maken voor de kringen?

Loko International zetelt samen met Cel Internationale Studenten in de open office in Pangaea. Hier gaan de permanentieuren door van je stafmedewerker. Hoe zie jij de samenwerking met Cel Internationale Studenten en hoe zorg je ervoor dat je stafmedewerker optimaal kan werken in dit gemeenschappelijk kantoor?

Een postbus werd gecreëerd om input te krijgen van internationale studenten op bepaalde vragen die interessant kunnen zijn voor LOKO International. Deze komt aan de bar van Pangaea te staan. Zou je hier gebruik van maken? Zoja, kan je een voorbeeld geven van een 'probleem' die je via deze methode zou willen oplossen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x