Coördinator Sport

Als Coördinator Sport ben je verantwoordelijk voor de sportieve poot van de werking van LOKO. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten met een sportieve inslag, zoals de 24 urenloop en de Studentenmarathon en je werkt mee aan het sportbeleid van de KU Leuven en het Universitair Sportcentrum.

Tijdsbesteding
Het coördineren van de sportafdeling van LOKO:

Het plannen, leiden, organiseren en evalueren van de traditionele sportactiviteiten: IFB, 24 urenloop, Survival of the Student (i.s.m. Apolloon)...

Het evalueren en op touw zetten van nieuwe sportactiviteiten in samenwerking met de sportverantwoordelijken van de kringen.

De faculteitskringen aanzetten tot het aanbieden van sportieve activiteiten en hen hierin ondersteunen waar nodig. De kringvertegenwoordigers verenigen in de werkvergadering.

De vrijwilligers coördineren die meehelpen aan de verschillende activiteiten. Stagestudenten die de activiteiten ondersteunen, begeleiden.

Sponsors werven om de sportactiviteiten te ondersteunen.

De belangen van de Leuvense studenten behartigen in de Raad van Bestuur van het Universitair Sportcentrum, in de Sportraad Associatie KU Leuven en in de Commissie Sport van de KU Leuven.

Verantwoordelijkheid over stafmedewerker(s).

Het beheren van een deel van de uitleendienst van LOKO.

Wat wordt er van je verwacht?
Je bent de eindverantwoordelijke van enkele zeer grote events en slaagt erin deze tot een goed einde te brengen. Je zet studenten aan het sporten en volgt de beleidsbeslissing op het sportdomein op binnen de KU Leuven en de stad Leuven. Je coördineert de afdeling van LOKO Sport en bent als medebestuurder verantwoordelijk voor het hele LOKO-verhaal. Je springt dan ook bij wanneer nodig.

Wat voor profiel zoeken we?
Je bent sportief en wilt zoveel mogelijk studenten aan het sporten krijgen. Je kan goed samenwerken en anderen aansturen. Als eindverantwoordelijke over mega-events zoals de 24 urenloop, ben je erg stressbestendig en aangenaam in de omgang.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving. De kans om te leren vergaderen en samenwerken. Ervaring in het organiseren van sportieve evenementen. De kans om interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de sportwereld. De kans om het sportbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Werkvergadering
Als coördinator zetel je de werkvergadering van je afdeling voor. Hoe vaak deze doorgaan wisselt van functie tot functie, maar reken toch maar op minstens één keer per maand. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de kringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst al eens wat vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

Dagelijks Bestuur
Je bent ook welkom op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur om je afdeling te vertegenwoordigen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Werkvergadering Sport: maandelijks.
Vrijwilligersvergaderingen: n.t.b.. Sportraad Associatie KU Leuven: 3xjaar.
RvB Universitair Sportcentrum: 2xjaar
Dagelijks Bestuur: wekelijks
Subsidiecommissie: maandelijks

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je wordt ondersteund door minstens drie mandatarissen Sport en een team van stagiairs, vrijwilligers en staf. Daarnaast kan je altijd rekenen op de steun van je medecoördinatoren en het dabu.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Hoe zie je de banden met de RvB USC enerzijds en de FabeR anderzijds? Vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden? 

Hoe zie jij het staf- en vrijwilligersbeleid? Hoe moeten zij aangestuurd worden? 

Activiteiten: vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden? 

Hoe wil je projectmedewerkers betrekken bij de organisatie van de 24 urenloop en SotS? 

24 urenloop: Is het de taak van LOKO Sport om (in het bijzonder kleine) kringen en verenigingen (extra) te motiveren om deel te nemen? 

Hoe zie je het "eilandprobleem" van LOKO Sport en hoe wil je dit aanpakken m.b.t. de rest van het AB? 
Wat is jouw mening over het huidige investeringsbeleid van het USC? Zal dit op termijn een meerwaarde zijn voor de modale Leuvense student?

Welke verbeteringen kan je nog bedenken voor LOKO Sport? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x