Jobstudent Cultuur

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) is de overkoepeling van de Leuvense faculteits- en hogeschoolkringen van de KU Leuven. De werking van LOKO kan je in een drie pijlers onderverdelen. Eerst en vooral is er de pijler Studentenvertegenwoordiging. LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten in allerhande raden en vergaderingen van de KU Leuven en de stad Leuven. De tweede pijler draait rond Evenementen. LOKO organiseert onder andere de 24 urenloop, Ithaka  en allerlei andere grote publiekstrekkers in en om het Leuvense studentenleven. De derde pijler is ten slotte de pijler Ondersteuning en Diensten. Deze pijler biedt ondersteuning aan kringen, vrije verenigingen en individuele studenten. Dit gebeurt bv. door middel van juridische ondersteuning bij huurwaarborgzaken, de uitleendienst van LOKO, het verlenen van projectsubsidies etc.

LOKO Cultuur organiseert jaarlijks vijf activiteiten het Groot Dictee der Leuvense Studenten, Movies@Lokation, Ithaka, InterFacultair Theaterfestival en Bar&Bells.

Ithaka is het beeldende kunstenfestival van LOKO Cultuur, dat jaarlijks plaatsvindt op een leegstaande locatie in de Leuvense binnenstad. Vijftien jonge en ambitieuze kunstenaars krijgen er de kans hun werk te exposeren. Om studenten op een toegankelijke manier in contact te brengen met kunst en cultuur, wordt de tentoonstelling omkaderd door een divers aanbod aan voorstellingen uit verschillende kunsttakken. Ithaka wordt georganiseerd door een team van vrijwillige (project)medewerkers onder leiding van de coördinator cultuur. Haar 28ste editie zal doorgaan in maart 2020.

Het InterFacultair Theaterfestival (IFTf) is een initiatief van LOKO Cultuur in samenwerking met Dienst Cultuur van de KU Leuven en 30CC. Al sinds het academiejaar 2003-2004 groepeert het IFTf de Leuvense kringtonelen in een vriendschappelijke competitie. Het IFTf biedt logistieke ondersteuning aan de kringen, biedt workshops aan en reikt middels een jury prijzen uit. De eigenlijke speeldata (maart tot mei) van de toneelstukken worden ingeleid door een openingsavond met teasers en afgesloten door een slotavond met de prijsuitreiking.


Tijdsbesteding
Arbeidscontract

Tijdelijke job - Dagwerk

Deeltijds jobstudent: 50% tewerkstelling

Bepaalde duur: 15 september 2019 –  22 mei 2019

6 maanden of 50%, liefst gespreid (overleg is mogelijk):
- van half september tot half december werkt de jobstudent 1,5 dagen per week
- van half december tot half maart werkt de jobstudent 2,5 dagen per week (met mogelijkheid om tijdens blok- en examenperiode niet te werken)
- van half maart tot eind mei wordt er 1 dag per week gewerkt

Start- en einddatum en verdeling van uren zijn flexibel, in samenspraak met de Coördinator Cultuur.

Wat wordt er van je verwacht?
- Algemene onderstuening van de afdeling cultuur
- Notuleren op cultuurvergaderingen
- Administratieve fondswerving (sponsoring en subsidies)
- Administratie: correspondentie, website, draaiboeken, sociale media
- Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de evenementen van cultuur zoals bijvoorbeeld Ithaka, IFTF...
- Adviseren cultuurverantwoordelijken van de kringen

De Jobstudent Cultuur werkt onder leiding van de Coördinator Cultuur.

Wat voor profiel zoeken we?
Werkervaring
Geen werkervaring vereist. Ervaring met vrijwilligerswerk in studenten- of jongerenorganisatie is een
pluspunt. Ervaring met organisatie van culturele evenementen is een pluspunt.

Studies
Ingeschreven als student aan een universiteit of hogeschool en je hebt nog voldoende dagen beschikbaar om als jobstudent te werken.

Algemene competenties
-    Je werkt probleemoplossend en gaat in open debat met de werkgever en collega's.
-    Je werkt graag samen met mensen, en vergaderen schrikt je niet af.
-    Je vindt je terug in de algemene visie van LOKO.
-    Je hebt geen probleem met flexibele uren (avondwerk) en je weet dat dit noodzakelijk is voor de goede organisatie van het evenement.
-    Je kan goed om met deadlines.
-    Je hebt goede pc en softwarekennis (Windows, Excel, Word).
-    Je bent praktisch ingesteld, stipt en ordelijk.
-    Je kan verantwoordelijkheden opnemen en proactief denken.
-    Je kan verschillende taken combineren en een algemeen overzicht bewaren.
-    Je kan verantwoordelijkheden opnemen.

Specifieke competenties
-    Je toont interesse in de Leuvense culturele sector, je bent gemotiveerd en je kan andere mensen enthousiasmeren.
-    Je bent een administratieve duizendpoot en niet snel afgeleid door onvoorziene vragen en tussendoortjes.
-    Je kan vlot, gestructureerd en met gepaste formaliteiten communiceren.
-    Je kan een goed overzicht behouden op de algemene organisatie van LOKO Cultuur en LOKO in het algemeen.
-    Je werkt proactief, maakt draaiboeken en volgt kalenders op, signaleert preventief mogelijke problemen en remedieert die op een alerte manier.
-    Je kan vrijwilligers werven en taakverdelingen opstellen.
-    Je kan omgaan met stress, kan zelfstandig werken en initiatief nemen.
-    Je brengt zelf creativiteit aan de dag en brengt de ideeën van de coördinator mee tot uitvoer.
-    Je besteedt bijzondere aandacht aan promotie: nieuwe en diverse kanalen, aantrekkelijke en doelgerichte reclame.
-    Je besteedt toewijding aan de nazorg van evenementen.
-    Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Talenkennis
Nederlands: Zeer goed
Engels: Goed


Wat krijg je ervoor terug?
-    Een boeiende job in een snel veranderende omgeving met materie die per definitie nieuw en dynamisch is.
-    Nauw contact met de studenten en de verkozen vertegenwoordigers in een open en frisse werksfeer.
-    Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, eigen inbreng en optimalisaties.
-    Af en toe gratis tickets voor evenementen en een creatieve sfeer die openstaat voor nieuwe realisaties.
-    De verloning situeert zich binnen het KU Leuven barema. (10.71 euro per uur)

Plaats tewerkstelling
LOKO, 'S-MEIERSSTRAAT 5, 3000 LEUVEN, BELGIE

Plaatsen
1

Teamgenoten
- Coördinator Cultuur
- Mandatarissen Cultuur

Hoe werkt de aanstelling?
Contactinformatie

Telefoon: 016 22 31 09

E-mail: ondervoorzitter@loko.be 

Solliciteren kan door het doorsturen van een CV (max 2 p.) en motivering (max 2 p.) naar ons mailadres tot en met 23 juni. Feedback op de sollicitatie volgt in de week daarna.

Bij een positieve evaluatie word je uitgenodigd voor een gesprek tijdens de eerste week van juli doorheen de dag of tijdens de avond.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x