Mandataris Acco

Acco is een coöperatieve vennootschap die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. In de RvB zitten studentenvertegenwoordigers. Zij zijn enerzijds bestuurders van de coöperatieve en anderzijds en allereerst vertegenwoordigers van de studenten.

Daarnaast onderhouden zij ook de band met de cursusdiensten van de kringen.

Binnen de RvB zijn de hoofdtaken ervoor zorgen dat de cursussen degelijk geprijsd, correct en tijdig aanwezig zijn, ook bij de cursusdiensten. Daarnaast toetsen zij nieuwe projecten af, zoals nieuwe vestigingen in andere studentensteden en het e-learning project “Sofia”.

Tijdsbesteding
Je bent mee met de initiatieven en de projecten binnen Acco
Je houdt op constante basis de cursusmarkt in het oog
Je detecteert problemen als die zich stellen en je werkt daarbij oplossingsgericht
Je rapporteert aan de AV en WV Studentenbeleid en je verdedigt het ingenomen standpunt binnen de RvB van Acco
Je treedt in overleg met de cursusdiensten op bepaalde tijdstippen (ofwel via een cudi-overleg of een cudi-ronde)

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin. Je kan zelfstandig werken en hebt of maakt een voeling met de cursusdiensten en de cursusmarkt. Een beperkte basis economisch inzicht is een meerwaarde.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je zetelt in de ca. maandelijkse Raad van Bestuur van Acco en de jaarlijkse Acco AV. Eventuele bijzondere RvB's of AV's kunnen uitzonderlijk ook plaats vinden doorheen het jaar. Je zorgt zelf voor overleg met de cursusdiensten, via een cudi-overleg of cudi-ronde.

Plaatsen
3

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, en de andere studentenvertegenwoordigers in de RvB van ACCO.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Wat houden redactiecursussen in en wat zijn de voor- en nadelen.

Wat zijn de voornaamste opvolgingspunten van afgelopen jaar voor komend jaar?

Al enkele jaren is er sprake van gemeenschappelijke literatuurlijsten, maar wat houdt dit juist in?

Wat is Sofia? Vergelijk met Toledo en vat de problematiek en de opportuniteiten ervan samen. Hoe ver staat Sofia en wat kan er nog beter?

Als Acco mandataris zit je ook in de Acco rvb. Hoe gaan deze 2 functies samen en wat zijn de moeilijkheden?

Hoe zie jij de toekomst van Acco?

Op het cudi overleg komt een probleem met cursussen, handboeken of winkels naar boven, wie spreek je hiervoor aan?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x