Mandataris Bedrijvenrelaties

De mandataris bedrijvenrelaties staat in voor de sponsorwerving voor de evenementen van LOKO en ondersteunt de kringen in hun sponsorbeleid.

Verschillende evenementen van LOKO zijn voor hun financiële haalbaarheid afhankelijk van externe inkomsten via partners. Onder coördinatie van de Algemeen Beheerder en in nauwe samenwerking met de relevante afdeling van LOKO, werkt de mandataris bedrijvenrelaties nieuwe overeenkomsten met mogelijke partners uit en volgt hij/zij contacten met bestaande partners op. Daarnaast is het ook de bedoeling om good practices uit te werken om de kringen die dit wensen te ondersteunen in de uitbouw en professionalisering van hun sponsorbeleid.

Een mandataris bedrijvenrelaties is zeer interdisciplinair in die zin dat hij in contact komt met alle afdelingen binnen de organisatie en vele contacten legt buiten de eigen organisatie. Grondige afstemming met de Algemeen Beheerder is hierbij zeer belangrijk.

Tijdsbesteding
Bij de start van het academiejaar neem je, in overleg met de afdelingen van LOKO en de Algemeen Beheerder, contact op met externe partners en sluit je overeenkomsten af.

Tijdens de voorbereidingsperiode van evenementen zoals 24 urenloop, Ithaka, Survival of the Student, overleg je met de afdelingen over de sponsorwerving en organisatie van de activiteiten.

Je werkt zowel in het eerste als tweede semester vormingssessies uit voor kringen en vrije verenigingen rond sponsorbeleid en communicatie met partners.

Je koppelt terug naar het Algemeen Bureau en de Algemene Vergadering van LOKO.

Wat wordt er van je verwacht?
Sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe.
Loyaliteit naar LOKO toe
Extra inzet in periodes met veel activiteiten
Goede communicatie, transparantie en eerlijkheid
Eigen initiatief
Teamspeler
Ondersteunende houding naar kringen en vrije verenigingen toe
Voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe

Wat voor profiel zoeken we?
Je hebt een vlotte persoonlijkheid en communicatief vaardig.
Je bent integer, oprecht en een teamspeler.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving.
De kans om te leren vergaderen en samenwerken.
De kans om veel interessante mensen te leren kennen.
De kans om het sponsorbeleid van een middelgrote organisatie uit te werken en enorm veel ervaring op te doen.
De kans om mee te werken aan de organisatie van evenementen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Plaatsen
2

Teamgenoten
Je werkt samen met de Algemeen Beheerder en mandatarissen & coördinatoren van verschillende afdelingen zoals sport, cultuur en internationaal.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
De functie heeft twee pijlers. Geef deze en leg uit wat ze inhouden

Hoe wil je kringen helpen hun bedrijvenrelaties te professionaliseren?

Vaak geven bedrijven liever goederen dan geld. Wanneer kan dit en wanneer zou je liever geld hebben? Hoe pak je het aan om toch geld te krijgen?

Welk evenement van LOKO dat momenteel nog geen sponsorwerving doet, kan hier volgens jouw voor in aanmerking komen?

Welke focus zou jij willen leggen binnen de functie?

Wat PR betreft is de 24 urenloop ons grootste event. Noem een bedrijf dat je actief zou willen aanspreken om hier een stand te hebben. Waarom en hoe zou je dit aanpakken?

Welke stappen onderneem je indien een sponsor na een event zijn verplichtingen niet nakomt?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x