Mandataris Communicatie

Een organisatie die 40.000 studenten vertegenwoordigt, die moet al eens communiceren. Daarom heeft LOKO een communicatieteam bestaande uit mandatarissen en een coördinator.

Heel fijne mensen die instaan voor de naambekendheid van LOKO. Je denkt na over de (digitale) communicatie van LOKO. Ook gadgets en de promotie van vertegenwoordiging & evenementen staan hoog op je to do-lijstje.

Tijdsbesteding
Als communicatiemandataris sta je samen met de Coördinator Communicatie in voor de bekendheid van LOKO. Je beheert samen de sociale media van LOKO en denkt actief na over de promotie van vertegenwoordiging en evenementen. Tot slot overleg je op regelmatige basis met de communicatieverantwoordelijken van de kringen en andere instanties waar LOKO mee samenwerkt.

Je blijft op de hoogte van de werkzaamheden van LOKO om hierover te communiceren.

Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot de communicatie van LOKO.

Je ondersteunt de coördinator op vlak van de communicatieplannen die je samen uitwerkt.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
Je kan creatieve campagnes bedenken en bent geïnteresseerd in massacommunicatie. Ook kan je jezelf vlot uitdrukken & heb je een goede kennis van sociale media. Skills in grafisch ontwerp of montage hebben hoeft niet, het is echter wel een mooie meerwaarde.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je vergadert met het communicatieteam op basis van de ontwikkelingen in de LOKO-kalender.

Plaatsen
4

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de Coördinator Communicatie, en de andere communicatiemandatarissen.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid?

Wat is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatietak van LOKO?

LOKO Communicatie onderhoudt meerdere sociale media-accounts. Hoe evalueer je deze en hoe plan je deze te verbeteren?

Wat zijn jouw voornaamste taken als mandataris communicatie en hoe plan je deze in teamverband uit te werken?

LOKO vertegenwoordigt ongeveer 40.000 studenten, hoe plan je deze te bereiken? 

Vertegenwoordigingsdossiers communiceren is niet altijd eenvoudig. Wat is volgens jou een goede aanpak?

Welke rol zie je tegenwoordig weggelegd voor de LOKO-website? Hoe evalueer je deze? 

Het dossier dat je opvolgt komt in negatieve persaandacht te staan. Hoe los je dit op? Welke stappen neem je?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x