Mandataris Cultuur

Zin om culturele events zoals Ithaka of het Groot Dictee  te organiseren? Wil je mee het Leuvense kunstlandschap uittekenen als vertegenwoordiger? Als mandataris cultuur kies je een vergadering uit het culturele pakket om op te volgen of engageer je je om prachtige events in teamverband op poten te zetten. 

Allerhande combinaties, aangepast aan je persoonlijke interesses, zijn mogelijk.

Tijdsbesteding
Op de hoogte blijven van de cultuurontwikkelingen binnen Leuven.
De gekozen vergaderingen bijwonen en verslag uitbrengen op de WV Cultuur en WV Studentenbeleid.
Helpen bij de cultuurevents van LOKO cultuur.
Naar de cultuurevenementen van de kringen gaan met je teamgenoten.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
Je hebt interesse in het cultuurlandschap in Leuven en het cultuurbeleid van de onderwijsinstellingen. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je schrikt er niet voor terug bij te springen bij de activiteiten van LOKO cultuur.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven. Plus uitnodigingen voor vernissages, toneelstukken en toffe culturele evenementen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Als mandataris cultuur kun je ervoor kiezen om in één of enkele vergaderingen te zetelen:

1. RvB STUK
In de RvB STUK zetel je (samen met de coördinator cultuur van LOKO) in naam van de studenten in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Kunstencentrum STUK. Je volgt de praktische en artistieke werking van dit cultuurhuis mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in een belangrijk kunstencentrum. Je bespreekt bijvoorbeeld begrotingen, subsidie-aanvragen, informatie over gebouwonderhoud maar ook denk je mee over een mogelijke programmawijziging of over coproductie.

2. Cultuurcommissie
De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig.

Men streeft ernaar om cultuuractiviteiten te stimuleren bij de studentenpopulatie. De Commissie Cultuur steunt jaarlijks een aantal culturele initiatieven van uiteenlopende aard.

3. KU[N]ST Leuven
KU[N]ST Leuven vzw is een initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. Hoogtepunt van het stadsproject is steeds een internationale bruikleententoonstelling in M  Museum Leuven. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een breed programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.

Daarnaast zijn we met LOKO Cultuur lid van de Hoge Raad voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, de Stuurgroep BAC Atelier, de Deelraad Kunsten, de Commissie Actuele Kunst en de Commissie Academisch Erfgoed.

Plaatsen
4


Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de coördinator cultuur, en de andere studentenvertegenwoordigers van LOKO Cultuur.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Algemene vragen:

Voor welke vergaderingen van LOKO Cultuur ga jij je engageren? Wat is het doel van die vergadering? Hoe ga je de Leuvense student hierin vertegenwoordigen?

Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur?

Noem een cultuurdossier waar jij je tijdens je mandaat voor wil inzetten. Hoe vertegenwoordig je de student hierin?

Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): activiteiten, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?

Zie jij nog verbeteringen in de werking van de Dienst Cultuur van de KU Leuven?

Welke accenten zou je leggen bij de artistieke ontwikkeling van het kunstenfestival Ithaka?

Op welke manier zou je de kringen betrekken bij de werking van loko cultuur, zowel op gebied van activiteiten als van vertegenwoordiging?

Welke doelgroepen dienen de evenementen van loko cultuur volgens jou te bereiken, en hoe zou je dit realiseren?


Specifieke vergaderingen:

Wat gebeurt er in de RvB van KU[N]ST Leuven en welke partners zitten er samen?

Is STUK nog studentgericht genoeg in jouw ogen? Welke argumenten neem je hierbij in beschouwing?

Wat denk je dat LOKO Cultuur kan betekenen voor Leuvense studenten via de RvB van STUK?

Wat is het BAC-atelier en welke rol kan LOKO daarin spelen?

De Commissie Cultuur is voor kringen vrij onbekend. Nochtans kunnen kringen hier subsidies aanvragen voor culturele activiteiten. Ben je van plan dit meer bekend te maken bij de kringen? En zo ja hoe? In hoeverre beschouw je het als jouw taak om de kringen hierin zelf te begeleiden? Wat zijn voor jou belangrijke aspecten van zo een aanvraag?

Wat vind je van de prijs-kwaliteitsverhouding van de Cultuurkaart?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x