Mandataris Duurzaamheid

De mandataris Duurzaamheid doet zijn/haar best om de studentenbevolking te sensibiliseren omtrent de hedendaagse milieuproblematiek en om de ecologische voetafdruk te minderen.

Hij/zij werkt nauw samen met de KU Leuven Green Office en Leuven Klimaatneutraal, en bedenkt initiatieven om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij student

Tijdsbesteding
Je blijft op de hoogte en werkt actief mee aan de ontwikkelingen bij het KU Leuven Green Office en Leuven Klimaatneutraal.


Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot duurzaamheidsvergaderingen, en neemt actief deel aan deze vergaderingen.


Je licht de Algemene Vergadering in over de stand van zaken van duurzaamheidsontwikkelingen.


Je bedenkt nieuwe initiatieven rond duurzaamheid en studenten.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
Een mandataris Duurzaamheid is bij uitstek, milieubewust, sociaalvoelend, bekend met de heersende milieuproblematiek en bereid om de kringen te ondersteunen bij milieubewuste acties (bv. papiervermindering).

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je zetelt in de werkgroep Green Office en Leuven Klimaatneutraal (ad hoc vergaderingen). Je overlegt op regelmatige basis met de dienst duurzaamheid van de KU Leuven. Op basis van je dossiers organiseer je ad hoc vergaderingen.

Plaatsen
2

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, je collega-duurzaamheidsmandataris en andere mandatarissen wanneer hun werkveld bij het jouwe aansluit: vb. Alma, Acco, Studentenvoorzieningen...

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Rond welke duurzame thema's zouden de stad, de KU Leuven en LOKO kunnen samenwerken volgens jou? 

Hoe zie je de samenwerking tussen LOKO en het Green Office van de KU Leuven? 

In welke mate is het jouw taak om zaken aan te kaarten? Wat kan de rol van LOKO zijn binnen het duurzaamheidsbeleid van studentenvoorzieningen KU Leuven en de stad?

Hoe zou je duurzaamheid in je eigen woorden omschrijven?

Duurzaamheid sluit aan bij mobiliteit en Alma. Hoe zie je de samenwerking met die mandatarissen?

Hoe zou je studenten en verenigingen bewust maken van duurzaamheid en sensibiliseren? 

Hoe kan je deze samenwerking met het green office verder uitbouwen en wat is jouw rol als mandataris en verhouding tot het GO?

Hoe denk jij dat we duurzaamheid het best kunnen verankeren in het Leuvense studentenleven en op stadsniveau? Bedenk concrete acties en maatregelen om studenten te sensibiliseren voor een thema als duurzaamheid?

Wat is volgens jou de huidige problematiek rond duurzaamheid? Hoe komt het dat duurzaamheid vaak moeizaam zijn ingang vindt in het dagelijks leven (en studentenleven)? 

Duurzaamheid gaat vaak rond complexe thematiek waar het niet altijd eenvoudig is om te beslissen wat de juiste keuze is. Persoon x is fel gekant tegen het gebruik van gerycycleerd papier omdat dit een meerkost inhoudt, terwijl jijzelf van mening bent dat gerycleerd papier beter en duurzamer is. Wat doe je? 

Wat zou jij als duurzame bewustwordingsactie organiseren om het veelvuldig gebruik van plastic bekers op TD's feestjes te verminderen? En hoe kan je dit op een positieve en ludieke manier overbrengen? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x