Mandataris Internationaal

Als mandataris internationaal speel je een sleutelrol in de werking van LOKO International. De basisdoelstelling is om de integratie te bevorderen tussen Vlaamse en internationale studenten.Het takenpakket is aangepast aan je eigen interesses: organisatie van activiteiten, communicatie of studentenvertegenwoordiging.

Je blijft op de hoogte van het beleid rond internationale studenten binnen Leuven. Vervolgens woon je de vergaderingen rond een gekozen campagne of project bij en breng je verslag uit op de WM/WV International en WV Studentenbeleid.

Je zet je in op de evenementen van de afdeling internationaal (bv. think abroad month, orientation days, international party, ...). Zelf sta je in voor een deelaspect van de organisatie van een event. Ook blijf je op de hoogte van de activiteiten van kringen en ISA's.

Tijdsbesteding
Je kiest een takenpakket uit (vertegenwoordiging, communicatie of organisatie), gaat naar de bijbehorende vergaderingen en voert doorheen de onderwijssemester de gevraagde taken uit. Er is zeer veel ruimte voor eigen input en ideeën.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
Je hebt interesse in het Leuvense studentenleven, met specifieke focus op de internationalisering en de integratie van Vlaamse en internationale studenten. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je schrikt er niet voor terug bij te springen bij de activiteiten van LOKO international.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven. Bovendien word je ondergedompeld in een diverse gemeenschap van studenten uit alle hoeken van de wereld.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je doet actief mee aan de WV Internationaal en aan de ad hoc vergaderingen die deel uitmaken van het takenpakket.

Plaatsen
4

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de coördinator internationaal, en de andere studentenvertegenwoordigers van LOKO International.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Zijn er zaken in Leuven die dringend moeten veranderen voor internationale studenten? Kan je één voorbeeld geven en via welk orgaan je dit zou proberen op te lossen?

Vaak is het een probleem om voldoende input te verkrijgen van internationale studenten, sommige weten zelfs niet dat ze met hun problemen ergens terecht kunnen. Heb je een bepaalde strategie die je volgend jaar zou willen toepassen om toch aan je nodige input te komen? Welke middelen zou je dan hiervoor gebruiken en ga je gebruik maken van een andere afdeling of een mandataris binnen je afdeling hiervoor?

Grote evenementen van LOKO International, zoals de Think Abroad, en de evenementen die onder de Orientation Days vallen vergen een goede voorbereiding. Dit jaar werd de promotie gevoerd via de "Abroad Games" waar deelnemers foto's namen op de verschillende evenementen en zo dus de Think Abroad promoten. Zou jij dat willen voortzetten of heb jij andere ideeën om promotie te voeren? Welke vorm van reclame zou jij dan gebruiken en via welke kanalen?

Dit jaar werd de Think Abroad Month vervangen door de Think Abroad, ipv een hele maand activiteiten waren het nu 2 goed gevulde weken. Vind jij dit een goed idee? Of zou je liever de Think Abroad Month terug brengen? Hoe ga je dat aanpakken?

Dit jaar gaat LOKO International volop inzetten op de Think Abroad. In het kader van de hervorming van LOKO worden activiteiten vanaf nu "bottom-up" georganiseerd, dus is het aan de kringen en de ISA's om activiteiten tijdens deze maand te organiseren. Hoe ga je de ISA's en kringen aanzetten om activiteiten te organiseren en wat is jouw visie op het samenwerken tussen kringen en de ISA's?

Sommige ISA's zijn enthousiaster dan andere om samen te werken met LOKO International. Hoe kunnen wij die meer betrekken en wat is jouw rol hierbij?

Wat zijn jouw voorstellen om Leuvense studenten warm te maken voor evenementen die vanuit internationale werkingen van de kringen worden georganiseerd? Vind je dat dit eerder niet nodig is, of wil je de integratie juist stimuleren tussen de lokale en internationale studenten? Indien ja, hoe zou je dit proberen te bereiken?
Het mandaat internationaal heeft meerdere posities, dit betekent dat je met enkele andere mandatarissen dezelfde functie zou uitoefenen. Hoe plan je de taken doorheen het jaar en binnen projecten te verdelen en elkaar op de hoogte houden van wat er allemaal gedaan wordt?

Stel dat er problemen zijn tussen de mandatarissen, jullie geraken er maar niet over uit wat het beste is voor een bepaald evenement. Wat ga jij doen? Ga je het eerder intern proberen op te lossen of zou je hulp van buitenaf zoeken? Waarom? Wie zou je om hulp vragen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x