Mandataris IT

De mandataris LOKO-IT houdt het overzicht op het geheel aan IT (hard- en software) van LOKO. Naast onderhoudswerkzaamheden dienen ook opties tot professionalisering, optimalisering van de IT-structuur en -infrastructuur en de digitalisering van de studentenwerking onderzocht en waar mogelijk uitgewerkt te worden. Goed samenwerken met ULYSSIS in verband met de taken die zij hieromtrent reeds opnemen, is zeer belangrijk. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. Je ondersteunt de LOKO-medewerkers bij het gebruik van de IT-infrastructuur. Je geeft uitleg en organiseert vormingssessies. Daarnaast is het ook de bedoeling om good practices uit te werken om de kringen die dit wensen te ondersteunen in de uitbouw en professionalisering van hun IT-beleid. LOKO-IT valt onder de coördinatie van de Algemeen Beheerder. Voor specifieke evenementen kan er samengewerkt worden met de relevante afdeling. Praktische opvolging zal gebeuren in samenspraak met de Staf Centraal.

Tijdsbesteding
Bij de start van het academiejaar probeer je zicht te krijgen om de IT-infrastructuur van LOKO. Je denkt na over professionalisering en optimalisering.

Het ontwikkelen van nieuwe projecten kan je zelf inplannen.

Tijdens de voorbereidingsperiode van grote evenementen zoals 24 urenloop, Ithaka, Survival of the Student, � overleg je met de afdelingen over de organisatie van de activiteiten.

Je werkt zowel in het eerste als tweede semester vormingssessies uit voor andere medewerkers van LOKO en voor kringen.

Je koppelt terug naar het Algemeen Bureau en de Algemene Vergadering van LOKO.


Wat wordt er van je verwacht?
Sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe
Loyaliteit naar LOKO toe.
Kennis van IT (hardware en software)
Transparantie en eerlijkheid
Geduld en een ondersteunende houding naar medewerkers en kringen toe
Voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe

Wat voor profiel zoeken we?
Je bent integer, oprecht en een teamspeler.
Je hebt interesse in en ervaring met IT.
Je neemt graag initiatief.
Je ondersteunt graag andere vrijwilligers.

Wat krijg je ervoor terug?
Een jonge en dankbare omgeving. 
De kans om te leren vergaderen en samenwerken. 
De kans om veel interessante mensen te leren kennen. 
De kans om het IT-beleid van een middelgrote organisatie te voeren.
De kans om enorm veel ervaring en hands-on kennis in echte on-the-field omstandigheden op te doen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met de Algemeen Beheerder en de Staf Centraal. Je werkt samen met vrijwilligers van verschillende afdelingen voor ondersteuning van de werking en organisatie van evenementen. Je werkt samen met ULYSSIS.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Wat is je visie op het kopen van hardware: refurbished of nieuw?

Stel dat je gevraagd wordt een IT-draaiboek te maken. Wat zou je hier zeker in willen hebben staan? (Het antwoord moet rekening houden met de draaiboeken die ULYSSIS geschreven heeft)

Welke functies worden door ULYSSIS verzorgt? Hoe zie je de taakverdeling met ULYSSIS?

Leg uit waarom je deel uitmaakt van het beheer-team

Dit jaar wordt kotnet afgeschaft. Hoe moet LOKO dit in ons gebouw opvangen?

LOKO heeft vele onafhankelijke websites voor verschillende evenementen. Wat is jouw visie hierop? (Integreren in loko-site, unformiseren lay-out)

Geef een concreet voorbeeld van wat een nuttige stap in de digitalisering van de studentenverengingen zou kunnen zijn.

Voor grafische vormgeving wordt vaak geopteerd voor Mac's, ook al zijn ze veel duurder dan pc's. Wat is jouw visie?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x