Mandataris Mobiliteit

Als je denkt dat er op het vlak van studentenmobiliteit nog een aantal zaken beter kunnen in Leuven, denk maar aan de problematiek rond de fietsenstallingen of de overvolle studentenpendels, dan is dit mandaat zeker iets voor jou. Binnen dit mandaat ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan rond studentenmobiliteit in Leuven. Dit vraagt vaak overleg tussen vervoersmaatschappijen, de stad Leuven, de politie, onafhankelijke organisaties en studenten.

Voorbeelddossiers: 
Fietsenlichtenactie, studentenbuspas, verkeersveiligheid, fietsenstallingproblematiek, dienstregeling bussen, Leuven klimaatneutraal, circulatieplan

Dit mandaat doe je normaal gezien in combinatie met het mandaat RvB Velo.

Tijdsbesteding
Je blijft op de hoogte van de gebeurtenissen inzake belangrijke dossiers.
Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot dossiers.
Je licht de Algemene Vergadering in over de stand van zaken van dossiers.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk. Je volgt actief dossiers op en probeert initiatieven en campagnes op poten te zetten samen met de dienst mobiliteit/duurzaamheid van de KU Leuven, de stad Leuven en de politie.

Wat voor profiel zoeken we?
We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin, die geen schrik hebben om dossiers voor te bereiden en vergaderingen op te volgen. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten voor de mening van de studenten.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je zetelt in de RvB van Velo, die vijf keer per academiejaar doorgaat, en de AV van Velo, die twee keer per jaar doorgaat. Andere mobiliteitsvergaderingen zijn afhankelijk van de projecten en ontwikkelingen die op til staan, en de initiatieven die je zelf op poten zet.

Plaatsen
2

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, en de andere studentenvertegenwoordigers met de functie Mobiliteit.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Velo is een VZW die ingebed zit in de sociale economie? Wat was het initiële doel van die sociale economie en welke structurele problemen brengt dat op zich moment met zich mee?

Situatie: "Op een Raad van Bestuur van Velo komt naar voren dat Velo meer wil gaan inzetten op het herstel en verhuur van fietsen aan bedrijven om hun financiële situatie op te krikken. Op die manier kunnen ze nog steeds hun tak studentenuitleen behouden, zij het dan wel dat hier minder personeel voor zal zijn." Welke stappen onderneem je bij het horen van deze informatie en welke gevaren zie je?

Op welke manieren kan Velo volgens jou zijn werking verder uitbreiden ten voordele van studenten? 

Welke vier partners hebben Velo destijds opgericht en wat is de incentive van elk van hen?

Wat zijn de buspasmiddelen? Vanwaar komen deze buspasmiddelen? En waarvoor kunnen ze ingezet worden?

Welke grote mobiliteitsuitdagingen zie je voor de stad Leuven op vlak van studentenmobiliteit? 

Situatie: "Van de mobiliteitsadviseur van de KU Leuven hoor je informeel dat de KU Leuven er aan denkt om alle fietsen die in Leuven niet reglementair gestald staan (d.w.z. niet in een fietsenstalling), een GAS-boete op te leggen." Welke stappen onderneem je als mobiliteitsmandataris? 

Velo is een VZW die ingebed zit in de sociale economie? Wat was het initiële doel van die sociale economie en welke structurele problemen brengt dat op zich moment met zich mee?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x