Mandataris Overlastpreventie

Door het ontstaan van een fakbarlabel kwam er een nieuwe commissie die over het fakbarwezen oordeelt. Dit oordeel bepaalt of de fakbarcode wordt nageleefd en of de kringen met een fakbar een label krijgen voor hun fakbar.

Dit biedt opportuniteiten om het fakbarwezen (waarvan de fakbarcode de vertegenwoordiging vande fakbars uit de grijze zone haalt en bij de kringen legt) te overkoepelen en transparanter te gaan werken rond overlastbestrijding tout court. Enkele keren per jaar vindt het fakbaroverleg plaats, deze vergadering is samen met alle fakbars. Jij volgt dit ook op. 

Je werkt ook mee aan de campagnes tegen overlast die LOKO organiseert met de stad, universiteit en politie. 

Tijdsbesteding
Je onderhoudt de contacten met de kringen en de fakbars en zorgt voor de inhoudelijke opvolging van de stewardopleidingen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor fakbars en kringen rond overlast en verspreidt daar best and worst practices.

Je volgt zelf de stewardopleiding.

Je volgt de oktobercampagne op en werkt deze mee uit.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin. Je kan zelfstandig werken en hebt of maakt een voeling met de cursusdiensten en de cursusmarkt. Een beperkte basis economisch inzicht is een meerwaarde.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je zetelt in het fakbaroverleg (4x per jaar) en de fakbarcommissie (1x per jaar). Daarnaast volg je de vergaderingen rond de oktobercampagne en andere overlastgerichte campagnes op. Ook blijf je op de hoogte van relevante buurtoverleggen.

Plaatsen
2

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, en de andere studentenvertegenwoordigers met de functie Overlastpreventie.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Wat doe je als je het oneens bent met de mening/werking van een fakbar? Wiens standpunt verdedig je? 

Welke proactieve stappen onderneem je om de vinger aan de pols te houden bij alle fakbars? En hoe maak je je vertegenwoordigersrol waar, wanneer fakbars hun problemen rechtstreeks aankaarten bij de desbetreffende partner? 

Wat is jouw visie over de werking van de fakbarcommissie en het fakbaroverleg? (Doet deze zijn werk goed? Wat kan er beter? ) 

Hoe gedraag je je in de fakbaroverleg ten opzichte van de fakbars en de vice-rector/politie/stad? Wat doe je als de fakbars de discussie niet aangaan? 

Als mandataris ben je ook verantwoordelijk voor de oktobercampagne. Wat is je visie op deze campagne en hoe betrek je alle partners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x