Mandataris Sport

Sta aan de voet van legendarische events zoals de 24 urenloop of Survival of the Student. Als mandataris sport heb je een geweldig mooi aanbod aan events om mee op poten te zetten. Bovendien doe je enorme ervaring op met de organisatie van deze grootschalige activiteiten.

Vertegenwoordig studenten en bepaal mee het beleid vanuit de Raad van Bestuur van het Universitair Sportcentrum. In deze vergadering worden dossiers over de infrastructuur van het USC besproken en de uitbating van De Spuye. In de Commissie Sport worden dossiers besproken zoals het anti-dopingbeleid van de KU Leuven en PortaAL. De Commissie Sport geeft advies inzake het sportbeleid en de budgetbesteding aan de KU Leuven. 

Tijdsbesteding
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen qua sportbeleid binnen Leuven en de KU Leuven.

Je mandaatvergaderingen bijwonen en verslag uitbrengen op de WV Sport en WV Studentenbeleid.

Je staat in voor de organisatie een deelaspect van de sportactiviteiten.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk.

Wat voor profiel zoeken we?
Je hebt interesse in het sportlandschap in Leuven en van de onderwijsinstellingen. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je schrikt er niet voor terug bij te springen bij de activiteiten van LOKO Sport.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Het aantal vergaderingen is heel erg beperkt: twee keer per jaar een RvB Universitair Sportcentrum, en maar heel af en toe een Commissie Sport. Langs de andere kant wordt je verwacht de coördinator sport te ondersteunen en mee te helpen bij de organisatie en uitwerking van de evenementen van LOKO Sport.

Plaatsen
3

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met het Bureau Sport. Dit bureau bestaat uit een stafmedewerker, een coördinator en jezelf. Het bureau sport krijgt ondersteuning van stagiairs en organisaties zoals TSD en ULYSSIS tijdens de realisatie van de LOKO Sport evenementen.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Zie jij nog verbeteringen in de werking van het universitair sportcentrum qua investeringen/ materiaal / financiën/...? 

Welke taken kunnen onder de functie van mandataris sport vallen naast de vergaderingen van RvB USC en de sportraad Associatie KU Leuven? 

Hoe verhoud jij je tot de rest van het bureau/jouw afdeling? 

Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Sport): activiteiten, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen? 

Wat is jouw mening van de huidige faciliteiten bij Univ-Fit?

Op welke vlakken wil je de coördinator Sport ondersteunen bij het organiseren van evenementen? Hoe zie je jouw rol daarin? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x