De kringverkiezingen komen er weer aan! Maar wat betekent dat eigenlijk?

Kringen
07 apr. 2021

Kringverkiezingen for dummies

Kringverkiezingen

Wat zijn de kringverkiezingen?

Ieder jaar tijdens en vlak na de paasvakantie schieten de Facebookpagina’s over kiesploegen en kiesweken weer als paddenstoelen uit de grond: tijd voor de kringverkiezingen!

De kringverkiezingen worden jaarlijks georganiseerd om studentenvertegenwoordigers te verkiezen die een academiejaar lang jouw stem zullen vertegenwoordigen. Daarom vinden de kringverkiezingen plaats per opleiding. Alle stemgerechtigde studenten aan de KU Leuven, UCLL en LUCA School of Arts worden via hun opleiding toegewezen aan een kring (en eventueel aan een facultair overlegorgaan).

Tijdens de kiesweek proberen de leden van de kiesploeg(en) jou te overtuigen van hun kunnen en waarom zij jouw stem verdienen. Dit doen ze aan de hand van originele evenementen, interessante debatten en vaak ook veel gratis voedsel, drank en gadgets. Iedere kiesploeg vult de kiesweek in op haar eigen manier! Ze geven een voorsmaakje van hoe het daaropvolgende academiejaar eruit zou kunnen zien “onder hun leiding”. De wissel van de ploeg gebeurt bij de meeste kringen tijdens de zomer, maar bij sommige kringen wordt de fakkel meteen na de kringverkiezingen doorgegeven!

De kiesweek wordt afgesloten met of valt samen met een stemperiode. Je kan als student* een stem uitbrengen op de kiesploeg(en) die zich kandidaat stelt/stellen voor de kring die jouw opleiding vertegenwoordigt.

31189752 181153502530098 5020064509797072896 n

Wie is mijn kring? Wat doet die?

De kringen doen ten eerste aan vertegenwoordiging: zij komen tweewekelijks op vrijdagavond samen op de Algemene Vergadering van LOKO. LOKO is de Leuvense studentenkoepel, die vertegenwoordigt alle Leuvense studenten, ongeacht hun onderwijsinstelling, op stadsniveau. Ook qua studentenvoorzieningen zet LOKO haar beste beentje voor. De mening van de kringen wordt gedragen en verkondigd door de studentenvertegenwoordigers van LOKO. En zo komt jouw stem dus terecht tot bij de stad of hogeronderwijsinstelling.

Naast die vertegenwoordiging en de daarbij horende terugkoppeling, voorzien de kringen ook heel wat andere zaken: betaalbare cursussen op de cursusdienst, ontspannende evenementen, culturele activiteiten, sportieve uitlaatkleppen

Een ander belangrijk luik van studentenvertegenwoordiging is onderwijs.

KU Leuven/LUCA School of Arts (campus Lemmens):

Op vlak van alles dat met onderwijs te maken heeft, neemt het facultair overlegorgaan (FO) de vertegenwoordiging op zich.

In sommige gevallen is het facultair overlegorgaan = de onderwijsvertegenwoordigers van de kring, maar dat is niet altijd zo. De onderwijsvertegenwoordigers van de kring worden door jou verkozen tijdens de kringverkiezingen. Zij verkiezen op hun beurt de leden van het facultair overlegorgaan, indien het FO losstaat van de kring. Sommige kringen nemen die onderwijsvertegenwoordiging dus zelf op zich, bij anderen staat het facultair overlegorgaan los van de kring MAAR worden de leden ervan wel verkozen door de onderwijsvertegenwoordigers van de kring. (Ingewikkeld, we weten het!)

De leden van het facultair overlegorgaan (en/of de onderwijsvertegenwoordigers van de kring) zetelen dan ook in allerhande overleggen op facultair niveau en op de tweewekelijkse Algemene Vergadering van de Studentenraad KU Leuven (Stura), die op haar beurt zorgt voor terugkoppeling op universitair niveau.

UCLL (campus Leuven):

Iedere kring heeft enkele onderwijsvertegenwoordigers die door jou verkozen worden tijdens de kringverkiezingen. Zij vertegenwoordigen jou op het campusoverleg en heel af en toe zetelen ze in een overleg met de gehele UCLL. Daarnaast breng je ook je stem uit voor de overkoepelende studentenraad: Studentenraad UCLL – Regio Leuven. Je hoeft hier niets extra voor te ondernemen, de stemming voor jouw kring én studentenraad zijn gemerged tot één verkiezing met twee vragen.

Tijdens de kringverkiezingen kun je je stem uitbrengen voor de studentenvertegenwoordigers van jouw opleiding. Weet je niet welke kring jouw opleiding vertegenwoordigt of bij welke kring je hoort? Raadpleeg het overzicht hier: nieuwinleuven.be.

  • Studenten met een diplomacontract worden ingedeeld op basis van hun opleiding. Studenten met een creditcontract worden ingedeeld op basis van de opleiding waarvan zij de meeste opleidingsonderdelen (in credits) volgen. In het uitzonderlijke geval dat een student een identiek aantal studiepunten opneemt van verschillende opleidingen, kan deze student zelf kiezen bij welke opleiding die wenst te worden ingedeeld.
IMG 0814

Hoe kan ik stemmen?

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de kiesweek afgesloten met een stemperiode. Je kan als student* een stem uitbrengen op de kiesploeg(en) die zich kandidaat stelt/stellen voor de kring die jouw opleiding vertegenwoordigt.

De kiesploeg(en) en jouw kring zullen op allerlei manieren duidelijk maken wanneer de tijd om te stemmen is aangebroken, via officiële communicatiekanalen en/of via sociale media. De stemming verloopt volledig online via een speciaal daarvoor ontwikkeld platform. Je kan je stem anoniem uitbrengen door je aan te melden met je studentenlogin. Je kan dus maar één keer stemmen en je bent ook slechts stemgerechtigd voor één kring. Weet je niet voor welke? Raadpleeg het overzicht hier!

*Opgelet: niet iedere student kan stemmen.
Kunnen een stem uitbrengen:
– Studenten met een diplomacontract
– Studenten met een creditcontract, indien zij voor minstens 15 credits zijn ingeschreven
– Studenten op de campus Leuven of Diest (indien het de verkiezing van een hogeschoolkring betreft)

Kunnen dus geen stem uitbrengen:
– Studenten met een creditcontract die voor minder dan 15 credits zijn ingeschreven
– Studenten met een examencontract
– Doctoraatsstudenten
– Studenten ingeschreven in post-academische vorming;
– Studenten van andere instellingen voor hoger onderwijs die in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de KU Leuven studeren; en
– Studenten van interuniversitaire opleiding(en) die niet gecoördineerd word(t)(en) door de KU Leuven.

De kringverkiezingen verlopen allemaal conform het participatiereglement.

Wil je meer weten over de kringverkiezingen? Zit je nog met vragen of onduidelijkheden? Stuur gerust een mailtje naar kringverkiezingen@loko.be.

Andere interessante artikels

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!