Jobstudent Cultuur

Als jobstudent Cultuur ben je de ondersteunende kracht van de cultuurwerking van LOKO. Je ondersteunt de coördinator Cultuur bij de administratie en communicatie van de evenementen. Je onderhoudt de mailbox, werkt aan sponsorwerving en financiële aanvragen voor de evenementen. Je notuleert op de werkvergaderingen van LOKO Cultuur, die twee keer per semester doorgaan. Je staat in de eerste plaats in nauw contact met de coördinator maar bent ook sterk betrokken bij en begaan met de hele werking van de taken de ontwikkeling van de culturele evenementen van LOKO Cultuur.

Je kan solliciteren door je CV (max. 2 pagina's) en motivatiebrief (max. 2 pagina's) via mail door te sturen naar ondervoorzitter@loko.be. Nadat je op gesprek bent gekomen en we positief zijn over jouw sollicitatie begin je zo snel mogelijk met werken.

Jobstudent Sport

Als jobstudent Sport ben je de ondersteunende kracht van het sportbeleid. Je ondersteunt de Coördinator Sport in het concreet uitwerken van de sportieve werking van LOKO. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning. Zo help je mee aan hetzij de uitwerking van sportieve evenementen hetzij de ondersteuning van een sportieve competitie. Ook documenteer je het proces en houd je contacten bij voor komende jaren. Dit takenpakket wordt verdeeld onder twee jobstudenten, waarbij de ene meer focust op evenementen en de andere meer op het uitwerken van de IFB.

Je kan solliciteren door je CV (max. 2 pagina's) en motivatiebrief (max. 2 pagina's) via mail door te sturen naar ondervoorzitter@loko.be. Nadat je op gesprek bent gekomen en we positief zijn over jouw sollicitatie begin je zo snel mogelijk met werken.

Jobstudent Vorming

Als jobstudent Vorming organiseer je de verschillende vormingen. In het eerste semester worden meestal aparte vormingen georganiseerd, terwijl in het tweede semester een vormingscongres wordt uitgewerkt. Je werkt op basis van de interne (LOKO) en externe (studenten, kringen en vrije verenigingen) noden. Je contacteert sprekers, reserveert zalen, voorziet het nodige materiaal, ... . Je staat tevens in voor de uitbreiding van het bestaande vormingsaanbod en evalueert de bestaande vormingen.

Je kan solliciteren door je CV (max. 2 pagina's) en motivatiebrief (max. 2 pagina's) via mail door te sturen naar ondervoorzitter@loko.be. Nadat je op gesprek bent gekomen en we positief zijn over jouw sollicitatie begin je zo snel mogelijk met werken.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!