PCC

De PCC is het onafhankelijke audit orgaan van LOKO. De PCC heeft het doel te onderzoeken of de begroting van LOKO goed is uitgevoerd met als tweeledige taak de resultaten van haar werking te verbeteren en rekenschap af te leggen. De PCC adviseert de algemene vergadering over begrotingswijzingen en aanwending van reserves.

Tijdsbesteding
Je bent geïnteresseerd in de financiën van LOKO en de legaliteit van de door de AV genomen statutaire beslissingen.

Je voert audits uit op de actuals van verscheidene posten in de boekhouding.

Je detecteert problemen als die zich stellen.

Je evalueert de begroting op financiële correctheid en adviseert aan de algemene vergadering

Wat wordt er van je verwacht?
Je houdt een scherp oog op de financiën van LOKO en grijpt zelf in als je iets verdacht opmerkt.

Wat voor profiel zoeken we?
Integer, discreet, geëngageerd, met analytisch en economisch inzicht.

Wat krijg je ervoor terug?
Je leert een organisatie auditeren en krijgt uitgebreid inzicht in de financiën van een middelgrote organisatie.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. 

Als lid van de PCC moet je niet verplicht naar de LOKO AB's of AV's, al kan dat soms wel handig zijn. Je hebt wel een aantal eigen vergaderingen waar je aanwezig op moet zijn.

Begroting AV's LOKO (ongeveer drie keer per jaar)

Semesetriële controle (één keer per semester)

PCC vergaderingen (ongeveer één keer per drie maanden)

Plaatsen
5

Teamgenoten
2 personen die lid zijn van de algemene vergadering
3 personen, voorgedragen door het dagelijks bestuur, die geen lid zijn van de algemene vergadering

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x