Procedure

Hoe loopt de volledige procedure van een huurwaarborgzaak? Die kan verschillen van zaak tot zaak, maar de meesten volgen volgende tijdslijn.

1. Je hebt een geschil met je huisbaar over de afrekening van de huurwaarborg

2. Je stapt ermee naar de huisvestingsdienst van de KU Leuven

3. De huisvestingsdienst start een bemiddelingspoging

4. Hopelijk heb je geluk, en slaagt de bemiddelingspoging. Anders...

5. Stuurt de huisvestingsdienst, op jouw vraag, je dossier door naar LOKO

6. LOKO bundelt twee keer per academiejaar alle binnengebrachte dossiers, en geeft ze door aan onze advocaat

7. Een gerechtelijke procedure wordt opgestart

8. De huisbazen krijgen een dagvaarding binnen

9. De zaak komt voor de vrederechter, en deze doet een uitspraak

10. De meeste uitspraken gebeuren "in verstek". Dat wil zeggen dat de huisbaas zelfs de moeite niet doet om op te dagen. Hierdoor krijgt deze nog een tijd de kans om hiertegen in beroep te gaan.

11. Met het vonnis op zak vragen we de huisbaas om de huurwaarborg terug te storten

12. Hopelijk heb je geluk, en betaalt de huisbaas de waarborg nu wel terug. Anders...

13. Tekent de huisbaas een beroep aan

14. Komt de zaak opnieuw voor de vrederechter

15. Meestal met dezelfde afloop

16. Hopelijk heb je geluk en betaalt de huisbaas de waarborg nu wel terug. Anders...

17. Start een procedure met een deurwaarder

18. De deurwaarder wordt aangeschreven en gaat langs bij de huisbaas om het geld of goederen in beslag te nemen

19. Dit kan ettelijke keren opnieuw moeten gebeuren, vooraleer dit ook echt lukt

20. Uiteindelijk krijg je alleszins, jammer genoeg vaak na lang wachten, je geld terug, met interest

21. Gelukkig moet je, eens de zaak bij LOKO zit, je hier niets meer van aantrekken. Wij blijven je zaak opvolgen tot je je geld terug hebt, al kan dit jaren duren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x