Projectverantwoordelijke IFTf

Als afdeling van LOKO staat LOKO Cultuur in voor de organisatie van culturele evenementen voor de Leuvense studenten. Eén van de activiteiten die LOKO Cultuur organiseert is het IFTF. LOKO Cultuur overkoepelt met dit evenement de verschillende toneelwerkingen van tien facultaire Leuvense kringen. Aan het einde van het festival worden enkele prijzen uitgereikt door een externe jury.

In de eerste plaats brengt het IFTf de kringtonelen samen om zo een uitwisseling van praktische kennis en inhoudelijk feedback te realiseren. De meeste toneelgroepen teren immers op een jarenlange ervaring. Naast een interne ondersteuning wordt er eveneens externe begeleiding voorzien aan de hand van workshops en directe feedback van externe theaterexperten. Op deze manier krijgt elke student de kans om te groeien in de boeiende theaterwereld.

Een tweede taak van het IFTf-team is de logistieke en promotionele ondersteuning van de betrokken kringproducties. Door het voeren van een overkoepelende promotiecampagne wordt getracht een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het studententheater. Eveneens probeert het Interfacultair Theaterfestival te waken over het zalenaanbod en de aanwezigheid van benodigde infrastructuur.

Meer info over het IFTf vind je hier.

Tijdsbesteding
Het project is gespreid over verschillende maanden en begint idealiter in oktober (eventueel is januari ook mogelijk) en eindigt in mei. Van de projectleider wordt verwacht dat hij/zij zich één dag per week inzet voor het Interfacultair Theaterfestival.

Wat wordt er van je verwacht?
Het project voor het Interfacultair Theaterfestival omvat een gevarieerd en uitgebreid takenpakket. De projectverantwoordelijke zal in contact komen met de verschillende taken die de organisatie van een cultureel evenement voorafgaan. Zo zal de projectverantwoordelijke actief meewerken in het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan en het verdelen van het promomateriaal. Eveneens wordt de projectverantwoordelijke verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van een opening- en slotavond, het onderhouden van de contacten met de kringen en de jury en het verzorgen van de uitreiking van de Bovenste Planken, onze prijzen.

Wat voor profiel zoeken we?
Je bent een gemotiveerde projectverantwoordelijke met een interesse voor theater en een gevoel voor organisatie. De projectverantwoordelijke moet goed kunnen samenwerken en zelf initiatief kunnen nemen. Een actieve deelname bij vergaderingen, brainstormsessies, etc. wordt verwacht. Leidinggevende vaardigheden zijn een pluspunt.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Als projectverantwoordelijke ben je ook welkom op het Algemeen Bureau. Bespreek dan even met je coördinator of het zin heeft om daar aanwezig te zijn. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je soms nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Deze vergaderingen beleg je in samenspraak met de coördinator cultuur en de stafmedewerker.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de coördinator cultuur, en de andere studentenvertegenwoordigers van LOKO Cultuur. De projectleider wordt ondersteund door de Cultuurcoördinator en Stafmedewerker LOKO Cultuur.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt. De aanstelling gebeurt intern per afdeling.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x