Subsidiecommissie

De subsidiecommissie staat in voor de correcte opvolging van subsidieaanvragen van kringen en vrije verenigingen.

Tijdsbesteding
Omdat vanaf academiejaar 16-17 de werking van onze subsidies volledig veranderd is, krijgt de subsidiecommissie ook een veel grotere slagkracht. De subsidiecommissie zal immers met veel meer verantwoordelijkheid moeten oordelen over welke projecten en verenigingen steun verdienen.

De mogelijke subsidies zijn: vzw-subsidies, werkingssubsidies, en projectsubsidies. De commissie neemt een beslissing over middelgrote projectsubsidies en adviseert over grote projectsubsidies aan de algemene vergadering. Dit houdt in: onderzoeken van de meerwaarde van het event voor studenten in Leuven en de financiële aanvraag uitspitten. Daarnaast is opvolging van de aanvraag ook belangrijk en worden de evenementen achteraf geëvalueerd en geaudit.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger en zet de controlefunctie van je orgaan steeds op de eerste plaats.

Wat voor profiel zoeken we?
We zoeken geëngageerde en integere commissieleden met verantwoordelijkheidszin. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten voor de subsidieregels die er gelden.

Wat krijg je ervoor terug?
Je bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van middelgrote en grote evenementen binnen het Leuvense studentenleven. Je moedigt ondernemingszin aan, terwijl je een kritische geest bewaart voor de financiële verantwoordelijkheid van een project.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Het vergaderritme hangt af van het aantal middelgrote projectsubsidies waarover je dient te beslissen en grote projectsubsidies waarover je een advies uitspreekt. Gewoonlijk komt de subsidiecommissie één keer per maand samen.

Plaatsen
3

Teamgenoten
Je werkt samen met de andere leden van de subsidiecommissie onder leiding van de ondervoorzitter van LOKO.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente stand van zaken; en geeft je uitleg over je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Wanneer komt een vereniging in aanmerking om erkend te worden door LOKO?

Noem 1 voordeel op van een erkenning door LOKO.

Leg uit: wat is een vzw-subsidie, werkingssubsidie en projectsubsidie?

Waarop baseer je je om een oordeel te vellen of een evenement een projectsubsidie krijgt of niet?

Kan een LOKO-subsidie gecombineerd worden met een andere subsidie?

Welke bewijslast moet een vereniging indienen na het krijgen van een projectsubsidie?

Wat doe je wanneer een organisatie de gemaakte uitgaven niet kan bewijzen na een evenement? De aankoopbonnetjes zijn bijvoorbeeld verloren gegaan.

Hoe zie je de taak van de subcommissie in verband met grote projecten (> =500)?

Hoe pas je het subsidiebeleid aan (of niet) wanneer je eind eerste semester merkt dat er nog maar weinig, of juist veel, geld in de projectsubsidiepot is?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x