Coördinator Communicatie

Als Coördinator Communicatie ben je de eindverantwoordelijke van LOKO’s communicatieteam. Je denkt actief na over het imago van LOKO en probeert samen met de mandatarissen Communicatie altijd LOKO van haar beste kant te laten zien. Je zorgt bovendien voor een professionele profilering van LOKO op het wereldwijde web. Als coördinator stuur je je team aan waar en wanneer nodig en zorg je ervoor dat er voor elke afdeling binnen LOKO voldoende opvolging en overzicht is op het vlak van communicatie.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je bent iemand met een passie voor alle aspecten van communicatie en een degelijke kennis van social media, websites en dingen ontwerpen. Als je enkele van deze zaken niet zelf kan, zoek je extra vrijwilligers om de taken uit te besteden. Je bent in staat om een communicatieplanning op te stellen en te laten uitvoeren, en om vrijwilligers en stafmedewerkers aan te sturen.

Tijdsbesteding

Je houdt je bezig met reclame, posters, social media en ontwikkelt originele acties of besteedt ze uit om de verschillende activiteiten en takken van LOKO te promoten. Je hebt een onafgebroken houding om de mandatarissen aan te moedigen om dossiers en nieuws over studentenvertegenwoordiging te delen. Je denkt na over het imago en beeld van LOKO en hoe dat te verbeteren of te onderhouden. Bovendien waak je over een uniforme huisstijl. Je kijkt ook nauw toe op de opvolging van activiteiten en campagnes zoals de Studentenwelkom, de oktobercampagne, de wervingscampagne… Je ondersteunt kringen indien ze dit wensen.

Vergaderingen

Als coördinator bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

WERKVERGADERING COMMUNICATIE

Als coördinator zit je de werkvergadering (WV) van je afdeling voor. Voor Communicatie gaat deze gemiddeld een keer per semester door. Op de WV komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

DAGELIJKS BESTUUR

Je vertegenwoordigt je afdeling op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DaBu). Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

ALGEMEEN BUREAU

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je organiseert en leidt een wekelijks communicatieoverleg met het communicatieteam. Indien relevant, organiseert je een WV Communicatie met de kringen (naar eigen keuze). Je neemt mee deel aan overleg rond studentenwelkom en overige mogelijke campagnes van de stad en de KU Leuven.

Wat wordt er van je verwacht?

Je staat in voor het coördineren van de dienst communicatie van LOKO, ook de vrijwilligers die meehelpen. In het geval van stagestudenten die de dienst communicatie ondersteunen, begeleid je hen. Je deelname als bestuurder aan de werking en het beheer van LOKO is van belang en je toont engagement om ook op andere afdelingen bij te springen waar en wanneer nodig.

Wat krijg je ervoor terug?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken. Je verwerft ervaring in het sturen van een communicatieafdeling en -beleid. Bovendien doe je deze ervaring op in een voldoeninggevende functie.

Teamgenoten

Het communicatieteam bestaat gewoonlijk uit een coördinator en enkele mandatarissen die je helpen bij de taak. Daarnaast kan je ook ondersteuning verwachten van een stafmedewerker met het takenpakket communicatie en van je medecoördinatoren en het DaBu.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met de huidige Coördinator Communicatie: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!