Coördinator Cultuur copy

Als Coördinator Cultuur ben je verantwoordelijk voor de culturele poot van de werking. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten met een culturele inslag voor studenten en je werkt mee aan het cultuurbeleid van de stad Leuven en de KU Leuven. Je geeft studenten een stem in verschillende vergaderingen, zoals de Raad Van Bestuur (RvB) en Algemene Vergadering (AV) van Kunstencentrum STUK.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je bent geïnteresseerd in cultuur in de brede zin: kunst, toneel, poëzie en taal... Je bent in staat om een team te leiden. Je communiceert snel en transparant. Je bent bereid om je een academiejaar in te zetten als vrijwilliger binnen LOKO. Je bent goed in het nemen van initiatief en kan zelfstandig werken.

Tijdsbesteding

Je coördineert de cultuurafdeling van LOKO. Je plant, leidt, organiseert en evalueert evenementen: Groot Dictee der Leuvense studenten, Movies@LOKation, Ithaka, het InterFacultair Theaterfestival en potentieel nieuwe evenementen! Je zet de faculteitskringen aan tot het uitbreiden van hun cultuuraanbod en ondersteunt hen hierin. Je verenigt de kringvertegenwoordigers in de werkvergadering. Je coördineert de vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs die meehelpen aan de verschillende events. Je stuurt en ondersteunt de relevante stafmedewerker(s) aan en ondersteunen. Tenslotte volg je het cultuurbeleid van de stad Leuven en de KU Leuven op en geef je er mee vorm aan.

Vergaderingen

Als coördinator bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

WERKVERGADERING CULTUUR

Als coördinator zit je de werkvergadering (WV) van je afdeling voor. De WV Cultuur vindt ongeveer een keer per maand plaats. Op de WV komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

DAGELIJKS BESTUUR

Je vertegenwoordigt je afdeling op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DaBu). Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen wordt de dagdagelijkse werking van LOKO behandeld: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

ALGEMEEN BUREAU

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Voor Cultuur zijn dit:

1. Raad van Bestuur & Algemene Vergadering STUK

In de Raad van Bestuur (RvB) STUK zetel je samen met een mandataris en je vertegenwoordigt er de mening van de studenten. Bovendien ben je lid van de Algemene Vergadering (AV) van Kunstencentrum STUK. Je volgt de praktische en artistieke werking van dit cultuurhuis mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in een belangrijk kunstencentrum. Je bespreekt bijvoorbeeld begrotingen, subsidieaanvragen, informatie over gebouwonderhoud, maar ook inhoudelijk denk denk je mee over een mogelijke programmawijziging of over coproductie.

2. Cultuurcommissie

De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig. Men streeft ernaar om cultuuractiviteiten te stimuleren bij de studentenpopulatie. De Commissie Cultuur steunt jaarlijks een aantal culturele initiatieven van uiteenlopende aard.

3. KU[N]ST Leuven

KU[N]ST Leuven vzw is een initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. Hoogtepunt van het stadsproject is steeds een internationale bruikleententoonstelling in M Leuven. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een breed programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.

Daarnaast zijn we met LOKO Cultuur lid van de Hoge Raad voor Kunst, Cultuur en Erfgoed; de Stuurgroep BAC ART LAB; de Deelraad Kunsten en de Commissie Cultuur, bestaande uit twee deelcommissies: de Commissie Actuele Kunst en de Commissie Academisch Erfgoed.

Wat wordt er van je verwacht?

Je volgt de relevante vergaderingen op en bereidt deze voor. Daarnaast heb je de eindverantwoordelijkheid over de culturele evenementen van LOKO. Je stuurt staf, vrijwilligers en stagiairs aan. Je neemt als bestuurder deel aan de werking en het beheer van LOKO en engageert je om ook op andere afdelingen bij te springen waar en wanneer nodig.

Wat krijg je ervoor terug?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de culturele wereld. Je krijgt ervaring in het organiseren van culturele evenementen. Ten slotte krijg je de mogelijkheid om het cultuurbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

Teamgenoten

Je werkt nauw samen met de mandatarissen Cultuur, de stafmedewerker(s) en de stagiairs. Je krijgt ondersteuning van je medecoördinatoren en het DaBu.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met de huidige Coördinator Cultuur: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!