Mandataris Bedrijvenrelaties copy

De mandataris Bedrijvenrelaties staat in voor de sponsorwerving voor de evenementen van LOKO en ondersteunt de kringen, indien gewenst, in hun sponsorbeleid. Verschillende evenementen van LOKO zijn voor hun financiële haalbaarheid afhankelijk van externe inkomsten via partners. Onder coördinatie van de Algemeen Beheerder en in nauwe samenwerking met de relevante afdeling van LOKO, werkt de mandataris Bedrijvenrelaties nieuwe overeenkomsten met mogelijke partners uit en volgt hij/zij contacten met bestaande partners op. Daarnaast is het ook de bedoeling om good practices uit te werken om de kringen die dit wensen te ondersteunen in de uitbouw en professionalisering van hun sponsorbeleid. Een mandataris Bedrijvenrelaties is zeer interdisciplinair in die zin dat hij in contact komt met alle afdelingen binnen de organisatie en vele contacten legt buiten de eigen organisatie. Grondige afstemming met de Algemeen Beheerder is hierbij zeer belangrijk.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je hebt een vlotte persoonlijkheid en bent communicatief vaardig. Je bent integer, oprecht en een teamspeler. Je hebt bij voorkeur verstand van sponsorcontracten en kunt goed onderhandelen.

Tijdsbesteding

Bij de start van het academiejaar neem je, in overleg met de afdelingen van LOKO en de Algemeen Beheerder, contact op met externe partners en sluit je overeenkomsten af. Tijdens de voorbereidingsperiode van evenementen zoals 24 urenloop, Ithaka, Survival of the Student… overleg je met de afdelingen over de sponsorwerving en organisatie van de activiteiten. Je werkt zowel in het eerste als tweede semester vormingssessies uit voor kringen en vrije verenigingen rond sponsorbeleid en communicatie met partners. Je koppelt terug naar het Algemeen Bureau (AB) en de Algemene Vergadering (AV) van LOKO.

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Wat wordt er van je verwacht?

Je bent sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe en toont ten allen tijde loyaliteit naar LOKO toe. Je zet je extra in in periodes met veel activiteiten. Je zorgt voor goede communicatie en bent transparant en eerlijk. Je bent een teamspeler en aarzelt niet om zelf initiatief te nemen. Je neemt een ondersteunende houding aan naar kringen en vrije verenigingen toe. Je zorgt voor voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe.

Wat krijg je ervoor terug?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken. Je verwerft ervaring in het uitwerken van het sponsorbeleid van een middelgrote organisatie. Tenslotte krijg je de kans om mee te werken aan grote evenementen.

Teamgenoten

Je werkt nauw samen met de Algemeen Beheerder van LOKO. Ook met de coördinatoren zal je afhankelijk van de organisatie van evenementen veel samenwerken.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Bedrijvenrelaties: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!