Mandataris Cultuur

Als mandataris Cultuur kies je een vergadering uit het culturele pakket om op te volgen, en neem je de verantwoordelijk over een deelaspect van één van de culturele activiteiten van LOKO. Allerhande combinaties, aangepast aan je persoonlijke interesses, zijn mogelijk.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je hebt interesse in het cultuurlandschap in Leuven en het cultuurbeleid van de onderwijsinstellingen. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent gemotiveerd om te helpen bij de evenementen van LOKO Cultuur en er eventueel zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Tijdsbesteding

Je blijft op de hoogte van de cultuurontwikkelingen binnen Leuven en woont daarvoor de gekozen vergaderingen bij, waarover je vervolgens verslag uitbrengt op de Werkvergadering (WV) Cultuur en WV Studentenbeleid. Je helpt en/of neemt de eindverantwoordelijkheid bij de cultuurevenementen van LOKO Cultuur. In het eerste semester vinden traditioneel het Groot Dictee der Leuvense Studenten en Movies@LOKation plaats. Dit vereist enige voorbereiding, maar de grote piek qua evenementen ligt in het tweede semester met het beeldende kunstenfestival Ithaka. Vanaf de lesvrije week tot de week na Ithaka ben je hier intensief mee bezig. Na Ithaka volgt nog het Interfacultair Theaterfestival en Bar&Bells. Het IFTf wordt doorgaans getrokken door een projectverantwoordelijke, dus hier word je voornamelijk verwacht bij te springen waar nodig op de openings- en slotavond. Bar&Bells is een fijne afsluiter van een geweldig cultuurjaar, waar de werkdruk ook niet al te hoog bij ligt.
Tenslotte help je ook bij de voorbereiding van de WV’s Cultuur.

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO heb je de kans om een aantal vergaderingen bij te wonen: van de Commissie Cultuur van de KU Leuven tot de Raad van Bestuur (RvB) van STUK vzw, maar ook enkele kleinere vergaderingen. Die allemaal samen genomen kan erg uitgebreid lijken, maar in de praktijk valt dat allemaal goed mee. Ze zijn immers voldoende gespreid en als je eens niet kan, springt een medemandataris voor je in. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

WERKVERGADERING CULTUUR

Als mandataris zetel je in de werkvergadering (WV) van je afdeling. Voor Cultuur gaat deze gemiddeld een keer per maand door. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden.

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Als mandataris Cultuur kun je ervoor kiezen om in één of enkele vergaderingen te zetelen:

1. Raad van Bestuur & Algemene Vergadering STUK

In de Raad van Bestuur (RvB) STUK zetel je samen met de Coördinator Cultuur van LOKO en je vertegenwoordigt er de mening van de studenten. Bovendien ben je samen met nog twee van je medemandatarissen lid van de Algemene Vergadering (AV) van Kunstencentrum STUK. Je volgt de praktische en artistieke werking van dit cultuurhuis mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in een belangrijk kunstencentrum. Je bespreekt bijvoorbeeld begrotingen, subsidieaanvragen, informatie over gebouwonderhoud, maar ook inhoudelijk denk denk je mee over een mogelijke programmawijziging of over coproductie.

2. Cultuurcommissie

De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig. Men streeft ernaar om cultuuractiviteiten te stimuleren bij de studentenpopulatie. De Commissie Cultuur steunt jaarlijks een aantal culturele initiatieven van uiteenlopende aard.

3. KU[N]ST Leuven

KU[N]ST Leuven vzw is een initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. Hoogtepunt van het stadsproject is steeds een internationale bruikleententoonstelling in M Leuven. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een breed programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.

Daarnaast zijn we met LOKO Cultuur lid van de Hoge Raad voor Kunst, Cultuur en Erfgoed; de Stuurgroep BAC ART LAB; de Deelraad Kunsten en de Commissie Cultuur, bestaande uit twee deelcommissies: de Commissie Actuele Kunst en de Commissie Academisch Erfgoed.

Wat wordt er van je verwacht?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van de studenten, het organiseren van evenementen van LOKO Cultuur en het ondersteunen via WV's op de eerste plaats. Daarnaast ondersteun je je LOKOllega’s waar mogelijk.

Wat krijg je ervoor terug?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven. Je krijgt veel appreciatie en ervaring voor het harde werk dat je verzet bij de evenementen van LOKO Cultuur. Daarbovenop word je vaak uitgenodigd voor vernissages en andere evenementen van de andere culturele spelers in Leuven.

Teamgenoten

Je werkt voornamelijk samen met je coördinator, in dit geval de Coördinator Cultuur, en de andere mandatarissen van LOKO Cultuur.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Cultuur: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!