Mandataris Duurzaamheid copy

De mandataris Duurzaamheid doet zijn/haar best om de studentenbevolking te sensibiliseren omtrent de hedendaagse milieuproblematiek en om de ecologische voetafdruk te minderen. Hij/zij werkt nauw samen met het KU Leuven Green Office en Leuven Klimaatneutraal, en bedenkt initiatieven en voert campagnes om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de Leuvense studenten.

Plaatsen: 2

Wat voor profiel zoeken we?

Een mandataris Duurzaamheid is bij uitstek milieubewust, sociaalvoelend en min of meer bekend met de heersende milieuproblematiek. Bovendien ben je bereid om de kringen te ondersteunen bij milieubewuste acties of help je om hun evenementen ecologisch verantwoord te maken (bv. papiervermindering).

Tijdsbesteding

Je blijft op de hoogte van en werkt actief mee aan de ontwikkelingen bij het KU Leuven Green Office en Leuven Klimaatneutraal. Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot duurzaamheidsvergaderingen, en neemt actief deel aan deze vergaderingen. Je vertegenwoordigt er de mening van de studenten en licht sporadisch de Algemene Vergadering (AV) in over de stand van zaken omtrent duurzaamheidsontwikkelingen. Je bedenkt nieuwe initiatieven rond duurzaamheid voor en door studenten.

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je zetelt in de werkgroep Green Office en Leuven Klimaatneutraal. Je overlegt op regelmatige basis met de dienst Duurzaamheid van de KU Leuven. Op basis van je dossiers en acties organiseer je ad hoc vergaderingen.

Wat wordt er van je verwacht?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk. Je engageert jezelf om studenten milieubewuster te maken en organiseert daarvoor acties of campagnes.

Wat krijg je ervoor terug?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol enthousiaste studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in het leven.

Teamgenoten

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, je medemandataris Duurzaamheid en eventueel andere mandatarissen wanneer hun werkveld bij het jouwe aansluit zoals Alma, Acco, Studentenvoorzieningen...

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Duurzaamheid: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!