Mandataris Internationaal

Als mandataris Internationaal speel je een sleutelrol in de werking van LOKO International. De basisdoelstelling is om de integratie te bevorderen tussen Vlaamse en internationale studenten. Het takenpakket is aangepast aan je eigen interesses: organisatie van activiteiten, communicatie of studentenvertegenwoordiging. Je blijft op de hoogte van het beleid rond internationale studenten binnen Leuven.

Daarnaast woon je de vergaderingen rond een gekozen campagne of project bij en breng je verslag uit op de Werkvergadering (WV) Internationaal en WV Studentenbeleid. Je zet je in op de evenementen van de afdeling internationaal (bv. Think Abroad, Orientation Days, International Party...). Zelf sta je in voor een deelaspect van de organisatie van een event. Ook blijf je op de hoogte van de internationale activiteiten van studentenkringen en ISA’s (International Student Associations).

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je hebt interesse in het Leuvense studentenleven, met specifieke focus op de internationalisering en de integratie van Vlaamse en internationale studenten. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt zin om te helpen en/of de verantwoordelijkheid op te nemen bij de activiteiten van LOKO International.

Tijdsbesteding

Je kiest een takenpakket uit (vertegenwoordiging, communicatie of organisatie), gaat naar de bijhorende vergaderingen en voert doorheen het onderwijssemester de gevraagde taken uit. Er is zeer veel ruimte voor eigen input en ideeën. Je bent bij voorkeur beschikbaar in september en tijdens de lesvrije week, wanneer er veel kersverse internationale studenten aankomen in Leuven!

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

WERKVERGADERING

Als mandataris zetel je in de werkvergadering (WV) van je afdeling. Voor Internationaal gaat deze gemiddeld een keer per maand door. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden.

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je neemt actief deel aan de WV Internationaal en aan de ad hoc vergaderingen die deel uitmaken van het takenpakket.

Wat wordt er van je verwacht?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

Wat krijg je ervoor terug?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven. Bovendien word je ondergedompeld in een diverse gemeenschap van studenten uit alle hoeken van de wereld.

Teamgenoten

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de Coördinator Internationaal, en de andere mandatarissen van LOKO International.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Internationaal: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!