Mandataris IT copy

De mandataris IT staat in voor alles wat informatietechnologie gericht is binnen LOKO en begeleidt de kringen, indien dit door beide partijen gewenst is, in /hun IT-visies. Er zijn ook verschillende evenementen van LOKO die in grote mate afhankelijk zijn van IT-systemen. Het is dan ook jouw taak zijn om mee na te denken hoe IT-systemen onze evenementen verder kunnen verbeteren en professionaliseren. Onder coördinatie van de Algemeen Beheerder en in nauwe samenwerking met de relevante afdeling van LOKO, werkt de mandataris IT nieuwe IT-visies uit en volgt hij/zij de bestaande systemen op. Daarnaast is het ook de bedoeling om good practices uit te werken om de kringen die dit wensen te ondersteunen in de uitbouw en professionalisering van hun digitale systemen. Een mandataris IT is zeer interdisciplinair in die zin dat hij in contact komt met alle afdelingen binnen de organisatie. Grondige afstemming met de Algemeen Beheerder is hierbij zeer belangrijk.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je bent communicatief vaardig, integer, oprecht en een teamspeler. Je hebt een basis van kennis over IT-systemen en kunt deze kennis ook overbrengen aan mensen die hier geen basis in hebben.

Tijdsbesteding

Bij de start van het academiejaar werk je, in overleg met de Algemeen Beheerder, een visie uit over de concrete invulling van het IT-mandaat binnen LOKO. Tijdens deze periode wordt ook gekeken of de huidige gang van zaken optimaal is. Tijdens de voorbereidingsperiode van evenementen zoals 24 urenloop, Ithaka, Survival of the Student… overleg je met de afdelingen over een eventuele nood aan digitale ondersteuning of specifieke toepassingen/technologische snufjes. Je werkt, indien gewenst, in het eerste en/of tweede semester vormingssessies uit voor kringen en vrije verenigingen rond technologie en IT-systemen. Je koppelt terug naar het Algemeen Bureau (AB) en de Algemene Vergadering (AV) van LOKO.

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) / Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Als IT-mandataris ben je altijd welkom om de voorbereidende vergaderingen van grote evenementen bij te wonen.

Wat wordt er van je verwacht?

Je bent sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe en toont te allen tijde loyaliteit naar LOKO toe. Je zet je extra in in periodes met veel activiteiten. Je zorgt voor goede communicatie en bent transparant en eerlijk. Je bent een teamspeler en aarzelt niet om zelf initiatief te nemen. Je zorgt voor voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe.

Wat krijg je ervoor terug?

Het LOKO-team en de studenten waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om mee de volledige IT-visie en implementatie uit te werken van een middelgrote organisatie en bezit in deze zaken vanaf het begin een grote mate van vrijheid en een gedeelde verantwoordelijkheid en wordt hierin voldoende ondersteunt. Je verwerft ervaring in nieuwe systemen en technologie. Tenslotte krijg je de kans om mee te werken aan grote evenementen.

Teamgenoten

Je werkt nauw samen met de Algemeen Beheerder van LOKO. Ook met de coördinatoren zal je afhankelijk van de organisatie van evenementen veel samenwerken.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met de huidige mandataris IT of Algemeen Beheerder: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!