Mandataris Sport

Je vertegenwoordigt studenten in de Raad van Bestuur (RvB) van het Universitair Sportcentrum (USC). In deze vergadering worden dossiers over de infrastructuur van het USC besproken, alsook de uitbating van De Spuye. In de Commissie Sport worden dossiers besproken zoals het anti-dopingbeleid van de KU Leuven en PortaAL, deze vergadering komt echter niet jaarlijks meer bij elkaar.. De Commissie Sport geeft bovendien advies inzake het sportbeleid en de budgetbesteding aan de KU Leuven. Het is ook een forum voor sport en beweging, enerzijds ter realisatie van het beleidsplan inzake sport, anderzijds ter concretisering van de maatschappelijke rol van de KU Leuven binnen het sportdomein.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Je hebt interesse in het sportlandschap in Leuven en van de onderwijsinstellingen. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een gevoel voor stiptheid, goede communicatieskills en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent gemotiveerd om te helpen en/of de een grote verantwoordelijkheid op te nemen bij de evenementen van LOKO Sport.

Tijdsbesteding

Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen qua sportbeleid binnen Leuven en de KU Leuven. Je woont mandaatvergaderingen bij en brengt verslag uit op de WV Sport en WV Studentenbeleid. Je staat in voor de organisatie van een deelaspect van de sportevenementen.

Vergaderingen

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

ALGEMEEN BUREAU

Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau (AB). Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

WERKVERGADERING SPORT

Als mandataris zetel je in de werkvergadering (WV) van je afdeling. Voor Sport gaat deze gemiddeld een keer om de twee weken door. Op de werkvergadering komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden.

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Het aantal vergaderingen is heel erg beperkt: twee keer per jaar een Raad van Bestuur (RvB) Universitair Sportcentrum en heel af en toe een Commissie Sport. Langs de andere kant wordt je verwacht de Coördinator Sport te ondersteunen en mee te helpen bij de organisatie en uitwerking van de evenementen van LOKO Sport.

Wat wordt er van je verwacht?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

Wat krijg je ervoor terug?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol enthousiaste studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in het leven.

Teamgenoten

Je werkt nauw samen met het Bureau Sport. Dit bureau bestaat uit twee jobstudenten, een coördinator en twee mandatarissen. Het Bureau Sport krijgt ondersteuning van stagiairs en organisaties zoals TSD en ULYSSIS tijdens de realisatie van de LOKO Sport evenementen.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Sport: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!