Ondervoorzitter

De ondervoorzitter staat mee aan het hoofd van de organisatie en ondersteunt de voorzitter waar mogelijk. Hij/zij zorgt voor de interne werking en is zodus verantwoordelijk voor het stafbeleid, het stagebeleid en de interne coördinatie van het team. De ondervoorzitter is daarnaast ook de eindverantwoordelijke van LOKO’s diensten en werkt actief mee aan het vormingsaanbod. Hij/zij ondersteunt het team en de Leuvense kringen en kan, naar keuze, een aantal vertegenwoordigingsaspecten mee opvolgen. Tot slot stuurt hij/zij de stafmedewerkers aan en volgt de evaluaties op, organiseert hij/zij af en toe teambuildings en is hij/zij de vertrouwenspersoon.

Plaatsen: 1

Wat voor profiel zoeken we?

Als ondervoorzitter zoeken we een sterke teamspeler die het gehele LOKO-team bijeen kan brengen. De ondervoorzitter moet erg sociaal en diplomatisch zijn, kan probleemoplossend te werk gaan en is goed in het delegeren én opnemen van taken waar en wanneer nodig.

Tijdsbesteding

Je zet je het hele academiejaar door in als medebestuurder van de organisatie. Je prioriteiten liggen in het aansturen en bijeenhouden van het team en bij je taak als eindverantwoordelijke van de pijler Diensten & Ondersteuning.

Vergaderingen

Als ondervoorzitter van LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer echt niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

DAGELIJKS BESTUUR

Als lid van het Dagelijks Bestuur (DaBu), volg je de Dagelijks Bestuursvergaderingen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de dagdagelijkse werking van LOKO: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

RAAD VAN BESTUUR

Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur (RvB) plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de langetermijntaken en de grotere budgetwijzigingen.

ALGEMEEN BUREAU

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau (AB) en ondersteunt de voorzitter bij het leiden van de vergadering. Hier komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen periode gemaakt is. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

ALGEMENE VERGADERING & WV STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond ook de Algemene Vergadering (AV) & Werkvergadering (WV) Studentenbeleid plaats. Je ondersteunt de voorzitter met het leiden van de vergadering. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als ondervoorzitter ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Voor de ondervoorzitter zijn dat voornamelijk het wekelijks overleg met de stafmedewerkers van LOKO Centraal, evaluatievergaderingen met staf en vrijwilligers, het maandelijks stafoverleg en communicatievergaderingen. Daarnaast volg je de werking van de RvB van LOKO en de Subsidiecommissie op.

Wat wordt er van je verwacht?

Je zet je doorheen het academiejaar in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je vertoont een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hebt communicatieskills, tact en kan compromissen sluiten. Bovendien behoort het onderhouden van de teamsfeer en het motiveren van de vrijwilligers en stafmedewerkers tot het pakket. Je volgt ten slotte een of meerdere vertegenwoordigingsaspect(en) naar keuze op.

Wat krijg je ervoor terug?

Ondervoorzitter zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven: samenwerken, vergaderen, werken met vrijwilligers, motiveren, een team leiden... en je leert een hele hoop interessante mensen kennen.

Teamgenoten

Je werkt nauw samen met de voorzitter en de leden van het Dagelijks Bestuur, maar vormt ook een aanspreekpunt voor iedereen in het LOKO-team.

Hoe werkt de aanstelling?

Je wordt in contact gebracht met de huidige ondervoorzitter: die legt je uit wat het ondervoorzitterschap verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Als ondervoorzitter is het ook wenselijk om een visietekst op te stellen, samen met je voorzitter. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te steunen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!