COÖRDINATOR CULTUUR

Als Coördinator Cultuur ben je verantwoordelijk voor de culturele poot van de werking. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten met een culturele inslag voor studenten en je werkt mee aan het cultuurbeleid van de stad Leuven en de KU Leuven. Je geeft studenten een stem in verschillende vergaderingen, zoals de Raad van Bestuur (RvB) en Algemene Vergadering (AV) van Kunstencentrum STUK en KU[N]ST Leuven.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je bent geïnteresseerd in cultuur in de brede zin: kunst, toneel, poëzie en taal... Je bent in staat om een team te leiden. Je communiceert snel en transparant. Je bent bereid om je een academiejaar in te zetten als vrijwilliger binnen LOKO. Je bent goed in het nemen van initiatief en kan zelfstandig werken.

TIJDSBESTEDING

Je coördineert de cultuurafdeling van LOKO. Je plant, leidt, organiseert en evalueert evenementen zoals Movies@LOKation, Ithaka en het InterFacultair Theaterfestival! Naast evenementen zet je de faculteitskringen aan tot het uitbreiden van hun cultuuraanbod en je ondersteunt hen hierin. Je verenigt de kringvertegenwoordigers in de werkvergadering. Je coördineert de vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs die meehelpen aan de verschillende events. Je stuurt en ondersteunt de relevante stafmedewerker(s) aan. Tenslotte volg je het cultuurbeleid van de stad Leuven en de KU Leuven op en geef je er mee vorm aan.

VERGADERINGEN

Als coördinator bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

 • WERKVERGADERING (WV) CULTUUR

Als coördinator zit je de werkvergadering van je afdeling voor. De WV Cultuur vindt ongeveer twee keer per semester plaats. Op de WV komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voordat je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

 • DAGELIJKS BESTUUR (DaBu)

Als lid van het DaBu volg je de vergaderingen mee. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de eerder praktische en dagdagelijkse werking van LOKO: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

 • RAAD VAN BESTUUR (RvB)

Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de langetermijndossiers en de grotere budgetwijzigingen. Belangrijk om te weten ook is dat niet elk DaBu-lid in de RvB zetelt, dus het kan zijn dat je deze vergadering niet zal moeten bijwonen.

 • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

 • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Je ondersteunt, samen met de overige DaBu leden, de voorzitter waar nodig. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als coördinator cultuur ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

 • MANDAATSVERGADERINGEN


Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Voor Cultuur zijn dit:


 1. Raad van Bestuur (RvB) & Algemene Vergadering (AV) STUK
  In de Raad van Bestuur STUK zetel je samen met een mandataris en je vertegenwoordigt er de mening van de studenten. Bovendien ben je lid van de Algemene Vergadering van Kunstencentrum STUK. Je volgt de praktische en artistieke werking van dit cultuurhuis mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in een belangrijk kunstencentrum. Je bespreekt bijvoorbeeld begrotingen, subsidieaanvragen, informatie over gebouwonderhoud, maar ook inhoudelijk denk je mee over een mogelijke programmawijziging of over coproductie.
 2. Cultuurcommissie KU Leuven
  De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig. Men streeft ernaar om cultuuractiviteiten te stimuleren bij de studentenpopulatie. De Commissie Cultuur steunt jaarlijks een aantal culturele initiatieven van uiteenlopende aard. De Commissie Cultuur bestaat uit deelcommissies zoals de Commissie Actuele Kunst, de Commissie Academisch Erfgoed en de Commissie Koloniaal Verleden en Koloniaal Erfgoed. De Commissies komen enkele keren per semester samen.
 3. KU[N]ST Leuven
  KU[N]ST Leuven vzw is een initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. Hoogtepunt van het stadsproject is steeds een internationale bruikleententoonstelling in M Leuven. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een breed programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.
 4. Deelraad Kunsten
  De Deelraad Kunsten is een van de deelraden van de stad Leuven, die advies geeft aan de stedelijke cultuurraad. De Deelraad bestaat uit deskundigen in de kunsten en vertegenwoordigers van professionele kunstenorganisaties en formele kunsteducatieve instellingen zoals M Leuven, 30CC, Nieuwstedelijk, Cas-co, enzovoort. Vanaf volgend academiejaar (2023-2024) zal deze deelraad vervangen worden door het cultuurnetwerk en een adviesraad. Op dat cultuurnetwerk zal het mogelijk zijn om contact te leggen met de andere culturele spelers van Leuven.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je volgt de relevante vergaderingen op en bereidt deze voor. Daarnaast heb je de eindverantwoordelijkheid over de culturele evenementen van LOKO. Je stuurt staf, vrijwilligers en stagiairs aan. Je neemt als bestuurder deel aan de werking en het beheer van LOKO en engageert je om ook op andere afdelingen bij te springen waar en wanneer nodig.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de culturele wereld. Je krijgt ervaring in het organiseren van culturele evenementen. Ten slotte krijg je de mogelijkheid om het cultuurbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

PLAATSEN: 1

TEAMGENOTEN

Het cultuurteam bestaat gewoonlijk uit 1 coördinator en tot 4 mandatarissen. Voor de evenementen Ithaka en IFTf kunnen er ook projectverantwoordelijken zijn. Je werkt nauw samen met de mandatarissen cultuur, de eventuele projectverantwoordelijken, de stafmedewerker(s) en de stagiairs. Je krijgt ondersteuning van de overige DaBu-leden.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met de huidige Coördinator Cultuur: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Als coördinator cultuur stel je tevens een visietekst op, meestal in overleg met de rest van het opkomende DaBu. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!