COÖRDINATOR INTERNATIONAAL

Als coördinator internationaal volg je het internationaal beleid op van de KU Leuven (campus Leuven) en de stad Leuven. Je zit hiervoor regelmatig samen met de Cel Internationale Studenten. Daarnaast ben je de eindverantwoordelijke voor enkele activiteiten. Samen met de stafmedewerker ben je een aanspreekpunt voor internationale studenten, International Student Associations (ISA’s) en de internationaalverantwoordelijken van de kringen. Omdat je in een multiculturele omgeving werkt, is de beheersing van de Engelse taal een vereiste.

Verder werk je mee aan langdurige projecten, zoals Think Abroad en de planning van de Orientation Days. Tot slot coördineer je de werking van LOKO International en volg je stagiairs, projectmedewerkers en de stafmedewerker op. Naast deze functie binnen jouw deeldomein, ben je ook een bestuurder van LOKO zelf. Je werkt mee aan het sturen van de gehele organisatie en ondersteunt ook je collega’s om alle activiteiten die LOKO organiseert tot een goed einde te brengen.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je hebt interesse in internationalisering en het concept Think Abroad. Je staat open voor een multiculturele omgeving. Je bent vlot tweetalig (Nederlands-Engels), schriftelijk en mondeling. Je bent bereid om je een volledig academiejaar als vrijwilliger in te zetten binnen LOKO, in het bijzonder tijdens de piekmomenten wanneer internationale studenten aankomen in Leuven.

TIJDSBESTEDING

Je woont de voor jouw functie relevante vergaderingen bij. Je volgt het internationaal beleid op en bespreekt beslissingen op de work meeting (WM)International. Je stuurt de stafmedewerker Internationaal aan en volgt ook projectmedewerkers en eventuele stagiairs op. Bovendien blijf je op de hoogte van vragen/voorstellen van Cel Internationale Studenten. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het LOKO-gedeelte van de Orientation Days (incl. International Parties) en Think Abroad. Je bent beschikbaar in september en tijdens de lesvrije week, wanneer er veel kersverse internationale studenten hun intrede in Leuven maken!

VERGADERINGEN

Als coördinator bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • WORK MEETING (WM) INTERNATIONAL

Als coördinator zit je de work meeting (WM) van je afdeling voor. Voor Internationaal gaat deze gemiddeld een keer per anderhalve maand door. Op de WM komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

  • DAGELIJKS BESTUUR (DaBu)

Als lid van het DaBu, volg je de vergaderingen mee. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de eerder praktische en dagdagelijkse werking van LOKO: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

  • RAAD VAN BESTUUR (RvB)

Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de langetermijndossiers en de grotere budgetwijzigingen.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Je ondersteunt, samen met de overige DaBu leden, de voorzitter waar nodig. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als coördinator internationaal ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Zo is er onder andere het overleg met Cel Internationale Studenten (NL), eventueel deelbureau met projectmedewerkers en stagairs (ENG of NL)…

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je volgt de relevante vergaderingen op en bereidt deze voor, je hebt bovendien de eindverantwoordelijkheid over de internationale evenementen van LOKO. Je stuurt een stafmedewerker, vrijwilligers en stagiairs aan. Je neemt als bestuurder deel aan de werking en het beheer van LOKO en engageert je om ook op andere afdelingen bij te springen waar en wanneer nodig.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de studentenwereld. Je krijgt ervaring in het organiseren van verscheidene evenementen. Zo geeft het organiseren van onder andere de Orientation Days enorm veel voldoening: internationale studenten krijgen dankzij jou de kans om elkaar en Leuven te leren kennen. Ten slotte krijg je de kans om het integratie- en internationaalbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

PLAATSEN: 1

TEAMGENOTEN

Je werkt nauw samen met de mandatarissen Internationaal, de stafmedewerker(s) en de stagiairs. Je krijgt ondersteuning van de overige DaBu-leden.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met de huidige coördinator internationaal: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Als coördinator internationaal stel je tevens een visietekst op, meestal in overleg met de rest van het opkomende DaBu. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!