COÖRDINATOR SPORT

Als coördinator sport ben je verantwoordelijk voor de sportieve poot van de werking van LOKO. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten met een sportieve inslag, zoals de 24 urenloop en de Survival of the Student, en je werkt actief mee aan het sportbeleid van de KU Leuven en het Universitair Sportcentrum als studentenvertegenwoordiger in de RvB. Ten slotte ondersteun je de Leuvense studentenkringen in het organiseren van sportieve evenementen.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je bent sportief en wilt zoveel mogelijk studenten aan het sporten krijgen. Je kan goed samenwerken en anderen aansturen. Als eindverantwoordelijke van mega-events zoals de 24 urenloop, ben je erg stressbestendig en blijf je aangenaam in de omgang.

TIJDSBESTEDING

Je coördineert de sportafdeling van LOKO bestaande uit zowel vrijwilligers, stagiairs als jobstudenten. Dit houdt onder andere in: het plannen, leiden, organiseren en evalueren van de traditionele sportactiviteiten zoals IFB, 24 urenloop, Survival of the Student (i.s.m. Apolloon)... Ook het evalueren en op touw zetten van nieuwe sportactiviteiten in samenwerking met de sportverantwoordelijken van de kringen is je verantwoordelijkheid. Je zet de faculteitskringen aan tot het aanbieden van sportieve activiteiten en ondersteunt hen hierin waar nodig. Je verenigt de kringvertegenwoordigers in de werkvergadering (WV) Sport. Je coördineert de vrijwilligers die meehelpen aan de verschillende activiteiten. Je begeleidt studenten die stage lopen (bijvoorbeeld van sportbeleid en -management) die meehelpen aan de verschillende evenementen. In samenwerking met de mandataris bedrijvenrelaties werf je partners voor de evenementen. Je behartigt de belangen van de Leuvense studenten in onder andere de Raad van Bestuur (RvB) van het Universitair Sportcentrum. Er zijn daarnaast ook andere partners en overleggen, maar die komen niet jaarlijks samen. Je draagt ook mee verantwoordelijkheid over jobstudenten. Tevens beheer je een deel van de uitleendienst van LOKO.

VERGADERINGEN

Als coördinator bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • WERKVERGADERING (WV) SPORT

Als coördinator zit je de werkvergadering van je afdeling voor. Voor Sport gaat deze gemiddeld wekelijks door tot aan de 24 urenloop. Daarna wordt deze tweewekelijks georganiseerd, mede rekening houdend met mogelijke agendapunten. Op de WV komen de vertegenwoordigers van de studentenkringen van hetzelfde interessedomein samen. Je bespreekt de organisatie van evenementen en toetst vertegenwoordigingszaken af met gelijkgezinden, voor je ze op de WV Studentenbeleid brengt.

  • DAGELIJKS BESTUUR (DaBu)

Als lid van het DaBu, volg je de vergaderingen mee. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de eerder praktische en dagdagelijkse werking van LOKO: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

  • RAAD VAN BESTUUR (RvB)

Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de langetermijndossiers en de grotere budgetwijzigingen.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Je ondersteunt, samen met de overige DaBu leden, de voorzitter waar nodig. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als coördinator sport ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Voor Sport zijn dat de RvB van het Universitair Sportcentrum en eventuele andere sportgerelateerde organen.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je bent de eindverantwoordelijke van enkele zeer grote events en slaagt erin deze tot een goed einde te brengen. Je zet studenten aan het sporten en volgt de beleidsbeslissingen op het sportdomein op binnen de KU Leuven en de stad Leuven. Je coördineert de afdeling van LOKO Sport en bent als medebestuurder verantwoordelijk voor het hele LOKO-verhaal. Je springt dan ook bij waar en wanneer nodig.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken binnen de sportwereld. Je verwerft ervaring in het organiseren van sportieve evenementen. Tenslotte krijg je de kans om het sportbeleid van de KU Leuven en stad Leuven mee te vormen.

PLAATSEN: 1

TEAMGENOTEN

Je wordt ondersteund door minstens twee mandatarissen Sport en een team van stagiairs, vrijwilligers en jobstudenten. Daarnaast kan je altijd rekenen op de steun van je medecoördinatoren en het DaBu.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met de huidige coördinator sport: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Als coördinator sport stel je tevens een visietekst op, meestal in overleg met de rest van het opkomende DaBu. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!