MANDATARIS ACCO

Acco is een coöperatieve vennootschap die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. Als mandataris Acco zit je in de Raad van Bestuur (RvB) als studentenvertegenwoordiger. Je bent enerzijds bestuurder van de coöperatieve en anderzijds en allereerst vertegenwoordiger van de studenten. Binnen de RvB is je hoofdtaak ervoor zorgen dat de studenten steeds vertegenwoordigd zijn in de besluitvorming van Acco. Dit houdt onder andere in te ijveren voor degelijke geprijsde cursussen, correct en tijdig aanwezig zijn, ook bij de cursusdiensten. Daarnaast onderhoud je ook de band met de cursusdiensten van de kringen. Ten slotte toets je nieuwe (Acco-gerelateerde) projecten af bij de Algemene Vergadering (AV) van LOKO, zoals de blokwijzer en het e-learning project “Sofia”.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met een goede portie verantwoordelijkheidszin. Je kan zelfstandig werken en hebt voeling met de cursusdiensten en de cursusmarkt. Een beperkte basis economisch inzicht is een meerwaarde, maar geen must.

TIJDSBESTEDING

Je bent mee met de initiatieven en de projecten binnen Acco. Je houdt op constante basis de cursusmarkt in het oog, je detecteert problemen als die zich stellen en je werkt daarbij oplossingsgericht. Je rapporteert aan de Algemene Vergadering (AV) en Werkvergadering (WV) Studentenbeleid en je verdedigt het ingenomen standpunt binnen de RvB van Acco. Je treedt in overleg met de cursusdiensten op bepaalde tijdstippen (ofwel via een cudi-overleg of een cudi-ronde) om op de hoogte te blijven van mogelijke bezorgdheden of best practices.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris Acco ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je zetelt in de ca. maandelijkse Raad van Bestuur van Acco en de jaarlijkse Acco AV. Eventuele bijzondere RvB’s of AV’s kunnen uitzonderlijk ook plaats vinden doorheen het jaar. Je zorgt zelf voor overleg met de cursusdiensten, via een cudi-overleg of cudi-ronde.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

PLAATSEN: 3

TEAMGENOTEN

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter of ondervoorzitter van LOKO, en de andere mandatarissen Acco bij LOKO. Bovendien werk je ook samen met de andere studentenvertegenwoordigers in de RvB van Acco en met de cursusdienstverantwoordelijken van de verschillende Leuvense studentenkringen.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Acco: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!