MANDATARIS ALMA

Alma beheert verschillende studentenrestaurants in o.a. Leuven, met als kerntaak het aanbieden van een gevarieerd aanbod aan dranken en maaltijden aan democratische prijzen. Daarnaast heeft Alma ook een eigen cateringdienst!

Als mandataris Alma ben je volwaardig lid van het Bestuursorgaan, het orgaan waarin alle beslissingen betreffende Alma genomen worden. Onderwerpen die er aan bod komen variëren van een uitgebreide toekomstvisie tot een logistiek platform en duurzame grootkeukens naar prijsbepalingen… waarbij je de mening van de student vertegenwoordigt. Je bent bovendien aanwezig als stem van de studenten op diverse vergaderingen omtrent Alma!

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin. Je kan zelfstandig werken en hebt voeling met de voedingsmarkt voor studenten. Een beperkte basis economisch inzicht is een meerwaarde, maar geen must.

TIJDSBESTEDING

Je blijft op de hoogte van en bent mee met initiatieven en projecten binnen Alma. Je detecteert problemen als die zich stellen en je werkt daarbij oplossingsgericht. Je blijft op de hoogte van de gebeurtenissen inzake belangrijke dossiers en ontwikkelingen. Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot de vergaderingen. Je licht sporadisch de Algemene Vergadering van LOKO in over de stand van zaken.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris Alma ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je zetelt in het maandelijkse bestuursorgaan van Alma en de halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van Alma. Je zetelt ook in werkgroepen van Alma rond specifieke thema's, zoals de werkgroep New Business Model (WG NBM). Deze werkgroepen komen ongeveer één keer per maand samen. Eventuele bijzondere werkgroepen, bestuursorganen of AV’s kunnen uitzonderlijk ook plaats vinden doorheen het jaar. Je ontwikkelt en ondersteunt studenteninspraak via studentenstuurgroepen.

● WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet het vertegenwoordigen van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

PLAATSEN: 2


TEAMGENOTEN

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter of ondervoorzitter van LOKO, en de andere mandataris Alma.

HOE WERKT DE AANSTELLING

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris Alma: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!