MANDATARIS BEDRIJVENRELATIES

Als mandataris bedrijvenrelaties sta je in voor de sponsorwerving voor de evenementen en campagnes van LOKO en ondersteun je de kringen, indien gewenst, in hun sponsorbeleid. Verschillende evenementen van LOKO zijn voor hun financiële haalbaarheid afhankelijk van externe inkomsten via partners. Onder coördinatie van de algemeen beheerder en in nauwe samenwerking met de relevante afdeling van LOKO, werk je nieuwe overeenkomsten met mogelijke partners uit en volg je contacten met bestaande partners op. Daarnaast is het ook de bedoeling om good practices uit te werken om de kringen die dit wensen te ondersteunen in de uitbouw en professionalisering van hun sponsorbeleid. Een mandataris bedrijvenrelaties is zeer interdisciplinair in die zin dat die in contact komt met alle afdelingen binnen de organisatie en vele contacten legt buiten de eigen organisatie. Grondige afstemming met de algemeen Beheerder is hierbij zeer belangrijk.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je hebt een vlotte persoonlijkheid en bent communicatief vaardig. Je bent integer, oprecht en een teamspeler. Je hebt bij voorkeur verstand van sponsorcontracten en kunt goed onderhandelen.

TIJDSBESTEDING

Bij de start van het academiejaar neem je, in overleg met de afdelingen van LOKO en de algemeen beheerder, contact op met externe partners en sluit je overeenkomsten af. Tijdens de voorbereidingsperiode van evenementen zoals 24 urenloop, Ithaka, Survival of the Student… overleg je met de afdelingen over de sponsorwerving en organisatie van de activiteiten. Je werkt zowel in het eerste als tweede semester vormingssessies uit voor kringen en vrije verenigingen rond sponsorbeleid en communicatie met partners. Je koppelt terug naar het Algemeen Bureau (AB) en de Algemene Vergadering (AV) van LOKO.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt als mandataris in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris bedrijvenrelaties ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Zo zal je vanuit bedrijvenrelaties vaak aanwezig zijn op vergaderingen tussen partners en je LOKOllega's van andere takken om een vlotte samenwerking te garanderen. Ook zit je vaak alleen of met de algemeen beheerder samen met bedrijven om deals uit te werken.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je bent sterk geëngageerd, zowel binnen het mandaat als naar de hele werking van LOKO toe en toont ten allen tijde loyaliteit naar LOKO toe. Je zet je extra in in periodes met veel activiteiten. Je zorgt voor goede communicatie en bent transparant en eerlijk. Je bent een teamspeler en aarzelt niet om zelf initiatief te nemen. Je neemt een ondersteunende houding aan naar kringen en vrije verenigingen toe. Je zorgt voor voldoende documentatie en engagement naar de opvolging toe.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Het LOKO-team en de studenten/partners waarmee je samenwerkt vormen een jonge en dankbare omgeving. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen en te netwerken. Je verwerft ervaring in het uitwerken van het sponsorbeleid van een middelgrote organisatie. Tenslotte krijg je de kans om mee te werken aan grote evenementen en campagnes.

PLAATSEN: 1 of 2

TEAMGENOTEN

Je werkt nauw samen met de algemeen beheerder van LOKO en eventueel met je medemandataris. Ook met de andere coördinatoren en mandatarissen zal je afhankelijk van de organisatie van evenementen en campagnes veel samenwerken.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met de huidige mandataris bedrijvenrelaties of de algemeen beheerder: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!