MANDATARIS CULTUUR

Als mandataris Cultuur kies je een vergadering uit het culturele pakket om op te volgen, en neem je de verantwoordelijk over een deelaspect van één van de culturele activiteiten van LOKO. Allerhande combinaties, aangepast aan je persoonlijke interesses, zijn mogelijk.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je hebt interesse in het cultuurlandschap in Leuven en het cultuurbeleid van de onderwijsinstellingen. Je kan een standpunt innemen en verdedigen, hebt een stipte communicatie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent gemotiveerd om te helpen bij de evenementen van LOKO Cultuur en er eventueel zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.

TIJDSBESTEDING

Je blijft op de hoogte van de cultuurontwikkelingen binnen Leuven en woont daarvoor de gekozen vergaderingen bij, waarover je vervolgens verslag uitbrengt op de Werkvergadering (WV) Cultuur en WV Studentenbeleid. Je helpt en/of neemt de eindverantwoordelijkheid bij de cultuurevenementen van LOKO Cultuur. In het eerste semester vinden traditioneel het Groot Dictee der Leuvense Studenten en Movies@LOKation plaats, maar staat van oktober tot november 2021 het Leuvense stadsfestival KNAL! (door KU[N]ST Leuven) centraal. Daarbij faciliteert LOKO (al dan niet in samenwerking met een culturele partner) een ruimte waar projecten tussen studenten en Leuvenaars tot stand komen in kader van het thema “Big Bang”. Je baadt samen met het cultuurteam de ruimte uit en verzorgt de programmatie door onder andere studenten(verenigingen) aan Leuvense verenigingen of individuen te koppelen. In het tweede semester volgt traditioneel het beeldende kunstenfestival Ithaka. Vanaf de lesvrije week tot de week na Ithaka ben je hier intensief mee bezig. Na Ithaka volgt gewoonlijks het Interfacultair Theaterfestival en Bar&Bells. Het IFTf wordt doorgaans getrokken door een projectverantwoordelijke, dus hier word je voornamelijk verwacht bij te springen waar nodig op de openings- en slotavond. Bar&Bells is een fijne afsluiter van een geweldig cultuurjaar, waar de werkdruk ook niet al te hoog bij ligt. Ten slotte help je ook bij de voorbereiding van de WV’s Cultuur.

VERGADERINGEN

 • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

 • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Je ondersteunt, samen met de overige DaBu leden, de voorzitter waar nodig. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als coördinator cultuur ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

 • MANDAATSVERGADERINGEN


Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Voor Cultuur zijn dit:


 1. Raad van Bestuur (RvB) & Algemene Vergadering (AV) STUK
  In de Raad van Bestuur STUK zetel je samen met een mandataris en je vertegenwoordigt er de mening van de studenten. Bovendien ben je lid van de Algemene Vergadering van Kunstencentrum STUK. Je volgt de praktische en artistieke werking van dit cultuurhuis mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in een belangrijk kunstencentrum. Je bespreekt bijvoorbeeld begrotingen, subsidieaanvragen, informatie over gebouwonderhoud, maar ook inhoudelijk denk je mee over een mogelijke programmawijziging of over coproductie.
 2. Cultuurcommissie KU Leuven
  De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig. Men streeft ernaar om cultuuractiviteiten te stimuleren bij de studentenpopulatie. De Commissie Cultuur steunt jaarlijks een aantal culturele initiatieven van uiteenlopende aard. De Commissie Cultuur bestaat uit deelcommissies zoals de Commissie Actuele Kunst, de Commissie Academisch Erfgoed en de Commissie Koloniaal Verleden en Koloniaal Erfgoed. De Commissies komen enkele keren per semester samen.
 3. KU[N]ST Leuven
  KU[N]ST Leuven vzw is een initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. Hoogtepunt van het stadsproject is steeds een internationale bruikleententoonstelling in M Leuven. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een breed programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.
 4. Deelraad Kunsten
  De Deelraad Kunsten is een van de deelraden van de stad Leuven, die advies geeft aan de stedelijke cultuurraad. De Deelraad bestaat uit deskundigen in de kunsten en vertegenwoordigers van professionele kunstenorganisaties en formele kunsteducatieve instellingen zoals M Leuven, 30CC, Nieuwstedelijk, Cas-co, enzovoort.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van de studenten, het organiseren van evenementen van LOKO Cultuur en het ondersteunen via WV's op de eerste plaats. Daarnaast ondersteun je je LOKOllega’s waar mogelijk.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven. Je krijgt veel appreciatie en ervaring voor het harde werk dat je verzet bij de evenementen van LOKO Cultuur. Daarbovenop word je vaak uitgenodigd voor vernissages en andere evenementen van de andere culturele spelers in Leuven.

PLAATSEN: 4

TEAMGENOTEN

Je werkt voornamelijk samen met je coördinator, in dit geval de coördinator cultuur, en de andere mandatarissen van LOKO Cultuur.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris en of coördinator cultuur: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!