MANDATARIS DIVERSITEIT

Wanneer je verkozen wordt als mandataris Diversiteit, kan je zowel een beleidsvormende als een organisatorische functie opnemen. Binnen LOKO werk je initiatieven uit om onder meer inclusiviteit, fysieke & digitale toegankelijkheid en andere diversiteitstopics onder de aandacht te brengen. Je overlegt met beleidsuitvoerders en werkt samen met hen een overkoepelend diversiteitsbeleid uit. Daarnaast werk je binnen organisatieoverkoepelende campagnes omtrent diverse topics. Je ziet er nauw op toe dat inclusie en gelijkwaardigheid altijd in acht genomen worden bij het organiseren van evenementen en campagnes of het nemen van beslissingen.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin, die bereid zijn om dossiers voor te bereiden en vergaderingen op te volgen. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten voor de mening van de studenten. Je hebt voeling met of interesse in de diversiteit van de Leuvense studentengemeenschap en de problemen en opportuniteiten die hiermee gepaard gaan. Ten slotte kan je op een gepaste manier omgaan met gevoelige onderwerpen.

TIJDSBESTEDING

Je blijft op de hoogte van de gebeurtenissen inzake belangrijke dossiers bij stad Leuven en KU Leuven of andere onderwijsinstellingen, je vertegenwoordigt er de mening van de studenten en koppelt terug naar de Algemene Vergadering (AV). Je volgt actief dossiers op en probeert initiatieven en campagnes op poten te zetten met als doel inclusieve onderwijsinstellingen en een inclusieve stad. Zulke campagnes kunnen onder andere zijn: toegankelijkheid fakbars, sensibiliseringscampagnes rond topics zoals grensoverschrijdend gedrag of LGBTQI+, initiatieven die mandaatoverschrijdend zijn (zoals mentaal welzijn van studenten in samenwerking met de mandatarissen studentenvoorzieningen)... Bovendien probeer je om gelijkwaardigheid en inclusie te bevorderen door middel van workshops, advies… Tenslotte zie je er op toe dat LOKO’s evenementen zo inclusief en toegankelijk mogelijk zijn.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Je hebt 1 à 2 vergaderingen per jaar. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt als mandataris in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris diversiteit ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. De vergaderingen zijn afhankelijk van de projecten en ontwikkelingen die op de agenda staan en van de initiatieven die je zelf op poten zet. Belangrijke vergaderingen zijn bijvoorbeeld die van de Diversiteitsraad of de WG Fysieke Toegankelijkheid.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk. Je volgt actief dossiers op en probeert initiatieven en campagnes op poten te zetten om gelijkwaardigheid en inclusie in de kijker te zetten.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

PLAATSEN: 2-3

TEAMGENOTEN

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter of ondervoorzitter van LOKO, en met de andere mandataris diversiteit. Afhankelijk van een bepaalde campagne, kan je ook nauw samenwerken met andere mandatarissen van het LOKO-team of externe partners.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris diversiteit: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!