MANDATARIS EVENEMENTEN

Bij de voorbereiding en uitvoering van de centrale activiteiten van LOKO draag jij je steentje bij. Het gaat dan over activiteiten zoals de Plan Sjarels, LOKO Midweek, slotfeest, SOS Blok of interne teambuildings. Verder kijk je waar je bij de andere LOKO evenementen het organiserende team kan ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij de 24 urenloop. In een jaar dat LOKO de beiaardcantus organiseert spelen de mandatarissen evenementen een essentiële rol in de ondersteuning van de coördinator evenementen bij de organisatie ervan.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Je hebt interesse in het organiseren van Leuvense evenementen voor studenten. Je hebt een sterke passie voor studentikoziteit in de brede zin. Je bezit een grote verantwoordelijkheidszin, ziet werk en bent bereid om je handen uit de mouwen te steken. Creativiteit is altijd handig meegenomen, maar zeker geen must.

TIJDSBESTEDING

Je organiseert samen met je team de centrale activiteiten van LOKO en volgt mee de ontwikkelingen op van de andere evenementen van LOKO waar je een bijdrage aan levert. Je denkt actief mee na over de praktische uitvoering van de activiteiten en werkt uit wat er in team besproken is geweest, gaande van een begroting maken tot partners contacteren. Je bent gemotiveerd om te helpen met evenementen allerlei en bent bereid om je in te zetten tijdens opbouw, verloop en afbraak ervan.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt als mandataris in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris evenementen ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Je zit regelmatig samen met team Evenementen om de uitwerking van jullie evenementen te bespreken. Ook volg je de vergaderingen op van de evenementen die je mee ondersteunt.WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je neemt zelf initiatief, ziet werk en bent een goede teamspeler. Je zet het tot in de puntjes uitwerken van evenementen steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk. Je levert extra inzet in periodes met veel evenementen, in de mate van het mogelijke.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je krijgt de kans om te leren vergaderen en samenwerken en om bovendien veel interessante mensen te leren kennen. Je hebt de kans om mee te werken aan de organisatie van middelgrote tot grote evenementen. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

PLAATSEN: 2

TEAMGENOTEN

Je werkt nauw samen met de coördinator evenementen en je medemandataris. Ook binnen het volledige Beiaardcantusteam ben je verantwoordelijk voor één van de deelaspecten. Bovendien ben je in staat om binnen het AB van LOKO met alle mandatarissen samen te werken in het kader van een evenement. Je combineert de samenwerking met verschillende organisaties met steeds als doel om het beste evenement te organiseren voor de Leuvense student.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris of de coördinator evenementen: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!