MANDATARIS STAD

Door het ontstaan van een fakbarlabel kwam er een nieuwe commissie die over het fakbarwezen oordeelt. Dit oordeel bepaalt of de fakbarcode wordt nageleefd en of de kringen met een fakbar een label krijgen. Dit biedt opportuniteiten om het fakbarwezen (waarvan de fakbarcode de vertegenwoordiging van de fakbars uit de grijze zone haalt en bij de kringen legt) te overkoepelen en transparanter te gaan werken rond overlastbestrijding tout court. Enkele keren per jaar vindt het fakbaroverleg plaats, waaraan je als mandataris stad samen met alle fakbars deelneemt. Je werkt ook mee aan campagnes rond onder andere overlastsensibilisering die LOKO organiseert met de stad, onderwijsinstellingen en politie, en neemt deel aan verschillende vergaderingen.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin, een zicht op het uitgaansleven, de horecawetgeving en de grootste oorzaken van overlast. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten voor de mening van de studenten.

TIJDSBESTEDING

Je onderhoudt de contacten met de kringen en de fakbars en zorgt voor de inhoudelijke opvolging van de stewardopleidingen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor fakbars en kringen rond overlast en verspreidt daar best and worst practices. Je volgt zelf de stewardopleiding. Je werkt de sensibiliseringscampagne mee uit, in samenspraak met de AV, de stad en de onderwijsinstellingen. Je zetelt in verschillende thema- en stuurgroepen die maandelijks of enkele keren per academiejaar samenkomen.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt als mandataris in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris stad ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je zetelt in het fakbaroverleg (4x/jaar) en de fakbarcommissie (1x/jaar). Daarnaast volg je de vergaderingen rond de sensibiliseringscampagne, de stuurgroep partneroverleg drugs en ben je aanwezig op de thematafel veiligheid en overlast studenten en de thematafel samenleven. Ook neem je deel aan/blijf je op de hoogte van relevante buurtoverlegge

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten en overlastpreventie steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven.

PLAATSEN: 2

TEAMGENOTEN

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter of ondervoorzitter van LOKO, en de andere mandataris Stad.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris stad: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!