MANDATARIS STUVO

(!) Voor deze functie moet je student zijn aan de KU LEUVEN.

Studentenvoorzieningen van de KU Leuven worden op twee niveaus beheerd: enerzijds op campusniveau (Deelstuvoraad KU Leuven@Leuven) en anderzijds op universiteitsniveau (Stuvoraad). Het doel van Studentenvoorzieningen is democratisering van het hoger onderwijs en dus aan alle studenten, ongeacht hun achtergrond, dezelfde kansen bieden. Die studentenvoorzieningen omvatten onder andere de thema’s huisvesting, voeding, adviesdiensten, gezondheid en sociale cohesie.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin, die niet terugdeinzen om dossiers voor te bereiden en vergaderingen op te volgen. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten om de stem van de studenten te verkondigen. Je wilt meehelpen aan democratisering van het hoger onderwijs en om op een structurele manier studiebelemmerende factoren bij studenten weg te nemen. Bovendien moet je student aan de KU Leuven zijn om voor deze functie aangesteld te kunnen worden.

TIJDSBESTEDING

In de Leuvense Raad voor Studentenvoorzieningen (Deelstuvoraad KU Leuven @Leuven) wordt beslist wat er met de budgetten gebeurt voor de Leuvense studentenvoorzieningen. Je volgt actief dossiers op en vertegenwoordigt de mening van de Leuvense student in vergaderingen met de verschillende diensten van de KU Leuven. De doelstelling is democratisering van het hoger onderwijs en dus aan alle studenten, ongeacht hun achtergrond, dezelfde kansen bieden.

Er zijn verschillende thema’s waarvan binnen je team wordt overlegd wie wat opvolgt. De voornaamste zijn: huisvesting, voeding, adviesdiensten en gezondheid. Natuurlijk laten ook de andere thema’s je niet koud en toon je interesse in de zaken waar je collega-mandatarissen mee bezig zijn. Stuvo zit ook in een hervormingstraject waar je met je team en de LOKO-voorzitter samen met Stuvo nadenkt hoe de studentenvoorzieningen het beste voorzien worden. Je blijft op de hoogte van de gebeurtenissen inzake belangrijke lopende dossiers en ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot die dossiers. Vervolgens licht je de Algemene Vergadering in over de stand van zaken van de dossiers.

Tot slot zetel je ook in de Raad voor Studentenvoorzieningen (Stuvoraad) waar je een bredere kijk krijgt op het beleid in de sector Studentenvoorzieningen over de hele KU Leuven (dus inclusief de campussen). Hier worden zaken besproken die ingericht worden overkoepelend voor alle campussen en de algemene doelstellingen van KU Leuven Stuvo.

VERGADERINGEN

Als mandataris bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk voldoende gespreid en valt het allemaal goed mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. We zijn allemaal vrijwilligers onder elkaar. Er wordt wel verwacht dat je consequent aanwezig bent bij de Deelstuvoraad en Stuvoraad, gezien het belang van je vertegenwoordigingsmandaat.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zetelt tevens in het Algemeen Bureau. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING (WV) STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid – AV & WV Studentenbeleid - plaats. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Als mandataris Studentenvoorzieningen ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen of om je LOKOllega’s mentaal te steunen. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt. Je zetelt in de maandelijkse Deelstuvoraad KU Leuven @Leuven en in de Stuvoraad (aantal keer per jaar).

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKOllega’s waar mogelijk.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol enthousiaste studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in het leven.

PLAATSEN: 5

TEAMGENOTEN

Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, en de andere mandatarissen Studentenvoorzieningen.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met een huidige mandataris studentenvoorzieningen: die legt je uit wat het mandaat verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te helpen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!