VOORZITTER

Als voorzitter sta je aan het hoofd van LOKO. Je houdt LOKO draaiende en vertegenwoordigt LOKO - en dus eigenlijk alle Leuvense studenten - naar de buitenwereld toe. De voorzitter is het gezicht van de organisatie en coacht het team. Je coördineert meer bepaald (een deel van) de mandatarissen Sociaal binnen het LOKO team. Bovendien zit je een aantal vergaderingen voor en ben je het aanspreekpunt voor kringvertegenwoordigers en partnerorganisaties.

WAT VOOR PROFIEL ZOEKEN WE?

Als voorzitter zoeken we een goede teamleider, iemand die zich snel kan inwerken in de lopende dossiers, het overzicht goed kan bewaren en vlot kan communiceren en delegeren. De voorzitter moet diplomatisch kunnen zijn en daarnaast ook efficiënt kunnen samenwerken met de eigen teamleden en de partners.

TIJDSBESTEDING

Je zet je het hele academiejaar door in als kopstuk van de organisatie. Dat wil zeggen dat je de vergaderingen voorzit, het team aanstuurt en het overzicht bewaart. Je zetelt ook in de Leuvense Raad voor Studentenvoorzieningen (Deelstuvoraad) en de Decretale (overkoepelende) Raad voor Studentenvoorzieningen (Decretale Stuvoraad). Als coördinator sociaal van LOKO ben je bovendien verantwoordelijk voor (een deel van) de vertegenwoordigingsmandaten die vallen onder sociaal (Acco, Alma, Diversiteit, Duurzaamheid, Mobiliteit, Stad, Studentenvoorzieningen).

VERGADERINGEN

Als voorzitter van LOKO hoor je een aantal vergaderingen voor te zitten en bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid zijn. Het is belangrijk om goed te time managen en zelf in te schatten waar en wanneer je aanwezigheid noodzakelijk is, in overleg met de overige Dagelijkse Bestuurders en mandatarissen.

  • DAGELIJKS BESTUUR (DaBu)

Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur, leid je de DaBu-vergaderingen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de eerder praktische en dagdagelijkse werking van LOKO: van wijzigingen in deelbudgetten tot het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team.

  • RAAD VAN BESTUUR (RvB)

Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de langetermijndossiers en de grotere budgetwijzigingen.

  • ALGEMEEN BUREAU (AB)

Je zit als voorzitter het Algemeen Bureau voor. Hier komen alle vrijwilligers van LOKO - DaBu én mandatarissen, eventueel ook projectmedewerkers - samen en bespreek je de vooruitgang die de afgelopen periode gemaakt is. Daarnaast bereid je op het AB dossiers en nota's voor die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan de AV. Het AB vindt tweewekelijks plaats tijdens de lesweken en wordt meestal gevolgd door een kleine teambuilding: het après-AB.

  • ALGEMENE VERGADERING (AV) & WERKVERGADERING STUDENTENBELEID

Afwisselend met het AB vindt tweewekelijks op vrijdagavond de Algemene Vergadering & Werkvergadering Studentenbeleid - AV & WV Studentenbeleid - plaats. Als voorzitter van LOKO leid je ook deze vergaderingen, met ondersteuning van de ondervoorzitter en andere leden van het DaBu. Op de AV worden bestuurszaken betreffende de interne organisatie van LOKO besproken, op de WV Studentenbeleid behandelen we vertegenwoordigingsmaterie. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de studentenkringen samen om standpunten in te nemen en knopen door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Na de AV/WV trekken we gewoonlijk naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen!

  • MANDAATSVERGADERINGEN

De voorzitter leidt een aantal LOKO-vergaderingen, maar zetelt ook in enkele vertegenwoordigingsvergaderingen. Deze kunnen variëren naargelang persoonlijke interesse, maar je aanwezigheid wordt wel verwacht op onder andere de Deelstuvoraad, het studentenoverleg met de stad Leuven en regelmatige vergaderingen rond studentenbeleid van de onderwijsinstellingen en de stad. Daarnaast vergader je als voorzitter vaak ook om LOKO te vertegenwoordigen op allerlei overleggen, bijeenkomsten, evenementen… over uiteenlopende thema's die niet onder een specifiek mandaat vallen. Bovendien zijn er af en toe enkele noodzakelijke vergaderingen om de organisatie draaiende te houden.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Je zet je het hele academiejaar door in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe, je bent immers bestuurder van de organisatie. Je prioriteiten liggen in het aansturen van het team en het vertegenwoordigen van de Leuvense student. Je vertoont een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hebt communicatieskills, tact en kunt compromissen sluiten. Ook het onderhouden van goede relaties met kringen en partnerorganisaties is een must.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Voorzitter zijn van LOKO is leiden maar ook deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven: samenwerken, vergaderen, netwerken, team leiden... Bovendien leer je een hele hoop interessante mensen kennen!

PLAATSEN: 1

TEAMGENOTEN

Je wordt bijgestaan door de leden van het DaBu, waarbij elke coördinator het voorzitterschap van zijn eigen afdeling waarneemt. De ondervoorzitter staat je bij in de interne werking van de organisatie, zodat je jezelf zo veel mogelijk kunt focussen op de representatie en externe vertegenwoordiging.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Je wordt in contact gebracht met de huidige voorzitter: die legt je uit wat het voorzitterschap verder allemaal inhoudt en brengt je op de hoogte van recente dossiers. Ben je overtuigd? Joepie! Dan mag je je kandidatuur per mail indienen bij loko@loko.be, bestaande uit je CV en een motivatiebrief. Als voorzitter stel je tevens een visietekst op, meestal in overleg met de rest van het opkomende DaBu. Vervolgens ontvang je de vragen die je dient voor te bereiden voor je verkiezing. Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering. Maak je geen zorgen! Het klinkt misschien allemaal wat eng, maar je staat er op geen enkel moment alleen voor: het huidige en opkomende LOKO-team begeleidt je met veel plezier en staat altijd klaar om je te steunen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!