Kringen en vrije verenigingen

LOKO ondersteunt kringen en vrije verenigingen in hun werking. Hieronder vind je een overzicht van alle kringen en vrije verenigingen verbonden aan LOKO. Een kring bestaat uit studenten van een of meerdere richtingen. Zij vertegenwoordigt die studenten in de Algemene Vergadering van LOKO. Vrije verenigingen worden erkend door LOKO en ontvangen hiervoor een werkingssubsidie. Zij zetelen niet in de Algemene Vergadering en zijn, op de criteria voor erkenning na, niet gebonden door LOKO.

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen & Faculteit Architectuur

Faculteit Letteren

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Faculteit Wetenschappen

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

LUCA School of Arts Campus Lemmens

UCLL

Vrije verenigingen

Deze vrije verenigingenbestaan uit mensen die samen een gemeenschappelijke interesse of hobby uitoefenen.

Regionale Internationale Vrije Verenigingen

Deze verenigingen zijn specifiek voor internationale studenten uit een bepaalde regio van de wereld.

Kringenkoepels

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!