Voorzitter

De voorzitter staat aan het hoofd van LOKO. Deze zorgt ervoor dat LOKO draaiende blijft en vertegenwoordigt LOKO naar buiten uit. De voorzitter is het gezicht van de organisatie en coacht het team. Hij/zij zit een aantal vergaderingen voor en is het aanspreekpunt voor kringvertegenwoordigers en partnerorganisaties

Tijdsbesteding
Je zet je het hele academiejaar door in als kopstuk van de organisatie. Dat wil zeggen dat je de vergaderingen voorzit, het team aanstuurt en het overzicht bewaart. Je zetelt ook in de Deelstuvoraad en de Decretale Stuvoraad.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je doorheen het academiejaar in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je vertoont een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hebt communicatieskills, tact en kunt compromissen sluiten. Ook het onderhouden van goede relaties met kringen en partnerorganisaties is een must.

Wat voor profiel zoeken we?
Als voorzitter zoeken we een goede teamleider, iemand die zich snel kan inwerken in de lopende dossiers, het overzicht kan bewaren en goed kan communiceren en delegeren. De voorzitter moet diplomatisch kunnen zijn, en goed samenwerken met de eigen teamleden en de partners.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven: samenwerken, vergaderen, team leiden... en je leert een hele hoop interessante mensen kennen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Dagelijks Bestuur
Als lid van het dagelijks bestuur, volg je de dagelijks bestuursvergaderingen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de dagdagelijkse werking van LOKO. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team. Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de lange termijnzaken en de grotere budgetwijzigingen.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

De voorzitter zit een aantal LOKO vergaderingen voor, waaronder het Algemeen Bureau, de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Daarnaast zit hij of zij in een aantal vertegenwoordigingsvergaderingen. Deze kunnen wisselen naar interesse, maar standaard zijn dat o.m. de deelstuvoraad, het studentenoverleg met de Stad Leuven en wisselende vergaderingen rond studentenbeleid van de KU Leuven en de Stad Leuven.

Ook enkele vergaderingen die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden, zoals met stafmedewerkers of met de vzw die eigenaar is van het gebouw zijn nodig.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je wordt bijgestaan door de leden van het dabu, waarbij elke coördinator het voorzitterschap van zijn eigen afdeling waarneemt. De ondervoorzitter staat je bij in de interne werking van de organisatie, zodat je jezelf zo veel mogelijk kunt focussen op de representatie en externe vertegenwoordiging.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Welke drie inhoudelijke speerpunten schuif je als "hoofd" van de vertegenwoordigingspijler naar voren als "de belangrijkste speerpunten van LOKO" voor 2017-2018? 

Hoe zie je als voorzitter de verhouding met de Raad van Bestuur van LOKO en welke rol zie je weggelegd voor deze vergadering? Welke dossiers zijn volgens jou prioritair op dit niveau? Zou je hier nog een dossier aan toevoegen?

De rol van LOKO verschoof bij de hervormingen van AJ 2015-2016 van "LOKO als organisator" naar "LOKO als ondersteuner". Hoe wil jij graag invulling geven aan deze rol, wat zijn goede aspecten en waar zie je nog verbeterpunten? 

LOKO is een grote organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers. LOKO organiseert echter ook een heleboel grote activiteiten. Hoe hou je een goede balans binnen de organisatie? Hoe zie je de rol van projectmedewerkers hierin?

Hoe verhoud je je als voorzitter tegenover de vele activiteiten van LOKO? 

Waar zie je nog mogelijkheden voor LOKO als campusraad binnen de KU Leuven en binnen de structuren van de stad Leuven? 

Hoe plan je om, naast je eigen drukke takenpakket, de coördinatoren en mandatarissen te ondersteunen bij hun werk? 

Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste strategische uitdagingen voor LOKO op middellange termijn (3-5 jaar)? Hoe zou je hiermee concreet aan de slag gaan?

Medewerkers van studentenvoorzieningen willen een controversieel dossier op de stuvoraad brengen. De AV heeft zich hier al eerder zeer negatief over uitgesproken en wil absoluut vermijden dat het er komt. Hoe pak je dit aan?

Begin volgend academiejaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Hoe grijp jij die opportuniteit aan om de stem van de studenten beter te vertegenwoordigen? Wat zou je graag verwezenlijken? Wat zijn je prioriteiten?

Een aantal sociaal mandatarissen zijn vaak afwezig, leveren weinig input en laten weinig van zich over. Met andere woorden ze zijn weinig gemotiveerd en dat heeft een impact op relaties met kringen, universiteit, de stad of andere externe partners. Hoe pak je dit aan?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x