Bij welke andere organisaties kan je nog subsidies aanvragen?

  • Voor culturele activiteiten kunnen er subsidies aangevraagd worden bij de commissie cultuur van de KU Leuven.
  • Kringen die ook op zichzelf een facultair overlegorgaan zijn, worden aangeraden hun vzw-subsidies aan te vragen bij de Studentenraad van KU Leuven.
  • Kringen kunnen vaak ook terecht bij hun CC, POC of Faculteitsbestuur voor grotere projecten.
  • Grote culturele projecten kunnen ook een subsidie krijgen van de Provincie Vlaams-Brabant of van de Vlaamse Overheid. Die organisaties verwachten dan ook wel een bijzonder uitgebreide motivatie.

Kan een LOKO-subsidie gecombineerd worden met een andere subsidie?

Ja, een LOKO-subsidie kan gecombineerd worden met andere subsidies zolang er geen winst gemaakt wordt. In de aanvraag moet uitgelegd worden welke kosten met LOKO-subsidies gedekt zullen worden en welke met andere middelen.

Om aanspraak te kunnen maken op een LOKO-subsidie moet een activiteit toegankelijk zijn voor alle Leuvense studenten en mag er geen onderscheid gemaak worden tussen leden en niet-leden.

Mag er gewerkt worden met kortingen voor cultuur- of sporkaarthouders?

Ja, dat is zelfs verplicht als de vereniging ook subsidies aanvraagt bij de commissie cultuur.

Is de uitleendienst van de KU Leuven gratis voor vrije verenigingen?

Nee, de uitleendienst van de KU Leuven is niet gratis voor vrije verenigingen. Zij kunnen de kosten van de uitleendienst echter verwerken in hun projectsubsidieaanvraag en die zo terugbetaald krijgen.

Zijn KU Leuven lokalen gratis voor erkende verenigingen?

Ja, vanaf januari 2017 is het gebruik van het merendeel van de KU Leuven lokalen gratis voor erkende verenigingen.

Ik kan mij niet goed voorstellen wat zo'n projectsubsidie precies inhoudt. Zijn er voorbeelden beschikbaar?

We hebben een aantal casussen uitgewerkt die — tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn — zeker een projectsubsidie zouden ontvangen.

  • Drie Leuvense kringen en twee erkende vrije verenigingen willen samen een “Urban Run” door Leuven organiseren voor studenten in Leuven. Men schat in dat het evenement 1000 lopers zal aantrekken. De communicatie gebeurt in het Engels & Nederlands. Het evenement is voorlopig begroot met verlies.
  • Twee studenten van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen willen een panelgesprek organiseren met afgevaardigden van verschillende religies rond een aantal ethische thema’s. Het evenement is gratis en gebeurt in het Nederlands. Alle Leuvense studenten zijn welkom.
  • Naar aanloop van de verkiezingen organiseren vijf politieke studentenverenigingen een debat tussen de kopstukken van verschillende partijen. Alle Leuvense studenten kunnen hier naar toe komen.
  • Een Leuvense kring wil graag een gratis lezingenreeks rond het onderwerp “Duurzaamheid” geven. Hiervoor nodigen ze drie specialisten op vlak van duurzaamheid uit. Het event zal tweetalig gecommuniceerd worden naar alle Leuvense studenten.
  • Twee Leuvense cultuurverenigingen organiseren een uitstap naar een kunstfestival in Nederland. Er wordt geen voorrang gegeven aan leden van de verenigingen. Het evenement wordt ook voldoende breed en tweetalig gecommuniceerd.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!