Subsidies

LOKO voorziet vier soorten subsidies die je kan aanvragen afhankelijk van de noden van jouw project of vereniging. De modaliteiten en aanvraagmethodes voor die subsidies verschillen per soort. Er zijn werkingssubsidies, verzekeringssubsidies, subsidies Belgisch Staatsblad en projectsubsidies. Die laatste worden nog eens opgedeeld in kleine en grote projectsubsidies.

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar subsidies@loko.be.

Cigarettes 621346 1920

Belangrijk!

Geen SubComs meer dit academiejaar. We zijn terug begin volgend academiejaar!

Opgelet: Hou hier rekening mee bij de planning van je aanvraag: dien ze in zeker 1 week voor de vergadering waarop je wil dat jouw aanvraag wordt beoordeeld. In de eerste week van het tweede semester, zal de eerstvolgende SubCom plaatsvinden. Tijdens de blok- en examenperiode vergadert de subsidiecommissie niet.

We krijgen heel wat subsidieaanvragen binnen. Gelieve telkens de LOKO templates te gebruiken en het noodzakelijke bewijsmateriaal toe te voegen. Anders is je aanvraag niet ontvankelijk. Vergeet dit dus zeker niet bij te voegen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!