Uitleendienst en bestelwagen

Bekijk hier het aanbod uit onze uitleendienst en lees hoe je de bestelwagen kan reserveren.

NIEUW: CASHLOZE UITLEENDIENST

OPGELET: De LOKO-uitleendienst zit in een overgangsfase. We proberen de waarborg vanaf nu via overschrijving te laten verlopen in plaats van met cash. Tijdens het eerste semester kan je (om aan de overgang te wennen) zowel met cash als via overschrijving de waarborg aan ons bezorgen.

> Waarborg cash betalen? Neem hetgepaste bedragmee.

> Waarborg via overschrijving betalen? Stort het gepaste bedrag (max. 500 euro) op naam van DIDO vzw (BE22 0011 4801 9147)met vermelding "Waarborg [Kring/Vereniging] uitleendienst LOKO [SPORT of CENTRAAL] [Datum reservatie]". Je dient in dat geval een digitaal of uitgeprint bewijs van de overschrijving mee te brengen.

Uitleendienst

Op LOKO Sport en LOKO Centraal kan je allerlei materiaal uitlenen. Voor erkende verenigingen is het zelfs gratis!

  • Op LOKO Sport (aan het universitair sportcentrum) kan je terecht voor allerlei sportief en praktisch materiaal (gaande van verlichting tot wedstrijdkledij).
  • Op LOKO Centraal ('s-Meiersstraat 5) kunnen erkende verenigingen, kringen en studenten terecht voor beamers, stewardvesten, knijptangen voor polsbandjes, projectieschermen en cantuskannen.

Voor de meeste verenigingen is het materiaal gratis. Je hoeft alleen een waarborg te betalen.

Bestelwagen

Op zoek naar een voertuig om materiaal te brengen naar de locatie van jouw studentenactiviteit? Heb je geen bestelwagen gevonden, maar wel een chauffeur? Dan hebben wij de oplossing voor jou!

De centrale logistieke diensten van de KU Leuven zijn bereid om een dienstvoertuig van de KU Leuven ter beschikking te stellen van de kringen via LOKO.

WAT?
Het gaat om een bestelwagen zonder laadklep, Ford Transit, voor rijbewijs B met een maximuum laadvermogen van 800 kg. (afmetingen laadruimte: 2,3m lang – 1,26 m breed – 1,9 m hoog).

WIE?
Het dienstvoertuig kan enkel aan ontleend worden aan studentenkringen erkend door LOKO.

WAAR?
De bestelwagen mag enkel ingezet worden voor activiteiten in de regio Leuven.(Door zijn leeftijd is het voertuig niet meer geschikt om zeer lange afstanden af te leggen.) De bestelwagen wordt idealiter gebruikt om materiaal te vervoeren dat niet afkomstig is uit de uitleendienst van de KU Leuven.

HOE RESERVEREN?
Een kring kan het voertuig reserveren door de staf centraal van LOKO te contacteren via loko@loko.be of 016/22 31 09.

Dit gebeurt minimuum een week op voorhand. De staf centraal kijkt na bij de logistieke dienst van de KU Leuven of het voertuig beschikbaar is. Er kunnen wederkerende aanvragen worden ingediend vb. elke eerst maandag van de maand. Het voertuig kan maximaal voor 24 uur gereserveerd worden. Bij het reserveren van het voertuig bij LOKO worden volgende gegevens vermeld:

  • Naam en studentennummer van de bestuurder
  • Studentenkring
  • Reden van transport
  • Concreet tijdstip van ophalen en terugbrengen

Indien het voertuig beschikbaar is, komt de kring langs op het LOKO-kantoor voor het ondertekenen van dit contract en het betalen van waarborg van 500 euro. Daarna kan de bestuurder naar Heverlee gaan voor het afhalen van het voertuig.

BRANDSTOF
Het voertuig wordt met een volle brandstoftank aangeleverd. De brandstoftank dient terug gevuld te worden bij inlevering van het voertuig.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!