Projectsubsidies

Projectsubsidies zijn er om initiatieven voor en door studenten aan te moedigen. Zowel kringen, aangesloten verenigingen als LOKO-medewerkers en losse studenten(groeperingen) kunnen subsidies aanvragen voor een specifiek project.

Die projecten moeten wel aan een aantal vereisten voldoen om in aanmerking te komen. Project per project wordt dan bekeken hoeveel steun hieraan gegeven kan worden

Als organisator van een bepaald evenement, campagne of project kan je ook subsidies aanvragen voor dit specifieke project. Hiervoor hoef je geen erkende vereniging te zijn. Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door:

 • Kringen
 • Vrije verenigingen
 • Leuvense studenten
 • LOKO zelf

Het doel van deze projectsubsidies is om een bloeiend en divers aanbod van activiteiten voor alle Leuvense studenten te voorzien.


TOEKENNINGSPROCEDURE EN DEADLINES
Er kunnen drie soorten projectsubsidies aangevraagd worden. Elke projectsubsidie heeft een eigen termijn en een eigen behandeling. Het is echter aangeraden om zo vroeg mogelijk een projectsubsidie aan te vragen.

De aanvrager van de subsidie kan steeds beroep aantekenen op de gemaakte beslissing, dit binnen de twee weken na de bekendmaking van de originele beslissing. Dit beroep wordt dan besproken op de AV van LOKO, waar een ultieme beslissing wordt genomen. 


1. KLEINE PROJECTSUBSIDIES (AANVRAAG VOOR MAX. €75)

Termijn: ten laatste 14 dagen vóór aanvang van het project waar een subsidie voor aangevraagd wordt.
Behandeling: de aanvraag wordt behandeld en toegekend door het dagelijks bestuur van LOKO. Het dagelijks bestuur kan, zonder daar verdere uitleg voor te moeten geven, deze beslissingsmacht delegeren aan de AV.

2. MIDDELGROTE PROJECTSUBSIDIES (AANVRAAG VOOR €75,01 - €1000)

Termijn: ten laatste 30 dagen vóór aanvang van het project waar een subsidie voor aangevraagd wordt.
Behandeling: De aanvraag wordt behandeld en toegekend door de subsidiecommissie. Na elke vergadering van de subsidiecommissie krijgt de AV van LOKO via e-mail een overzicht van de goedgekeurde projectsubsidies. Wanneer de AV niet akkoord gaat met de beslissing van de subsidiecommissie kan zij hiertegen beroep instellen. Om zo’n beroep in te stellen, moeten minstens 1/3e van de leden van de AV binnen de 5 kalenderdagen reageren. De subsidieaanvraag wordt dan verder besproken op de LOKO AV.

3. GROTE PROJECTSUBSIDIES (AANVRAAG VOOR MEER DAN €1000)

Termijn: ten laatste 40 dagen vóór aanvang van het project waar een subsidie voor aangevraagd wordt.
Behandeling: De LOKO-AV beslist over de toekenning van grote projectsubsidies. De subsidiecommisie geeft advies.AANVRAAG

In de aanvraag voor een projectsubsidie moet minstens vervat zijn:

 • een omschrijving van het project
 • de volledige begroting van het project, met daarbij vermeld op welke andere plaatsen subsidies aangevraagd zijn of zullen worden. Een template voor je begroting kan je vinden in onze kennisdatabank.
 • het bedrag dat aangevraagd wordt

Een project/activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer het in aanmerking komt voor een projectsubsidie.

De activiteit:

 • is niet louter recreatief (zoals een TD of cantus)
 • is, indien politiek, pluralistisch
 • wordt tweetalig gecommuniceerd (Nederlands-Engels), tenzij de activiteit van die aard is dat ze maar in één taal gevoerd kan worden
 • is Leuvensbreed: er wordt geen voorrang gegeven aan eigen leden, en er worden geen aparte inkomprijzen gehanteerd of financiële voordelen toegekend aan leden
 • vermeldt LOKO in zijn promotie
 • is, op zichzelf, niet winstgevend

Na de goedkeuring van je project verwachten we nog het volgende:

Maximaal één maand na aflopen van je activiteit moet je nog enkele extra bewijsstukken uploaden. Deze zijn:

 • Een kort verslag van het event (verloop, aantal bezoekers, communicatie...)
 • Uiteindelijk gemaakte kosten en inkomsten van het event + indicatie voor welke kosten de LOKO-subsidie werd gebruikt
 • Rekeningen, facturen of betalingsbewijzen* ter waarde van het gesubsidieerde bedrag

Indien dit niet in orde is, zal dit impact hebben op toekomstige subsidieaanvragen van de organisatie of persoon.

* Een officieel betalingsbewijs. Deze kan je downloaden via je onlinebanking. Een screenshot van je mobile banking app, een betalingsopdracht of een gewone brief is niet geldig. 


Vraag een projectsubsidie aan door te mailen naar subsidies@loko.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x