Verzekeringssubsidies

Met de ‘Verzekeringssubsidie’ wil LOKO alle Leuvense verenigingen aanmoedigen om een vzw-structuur aan te nemen, door financieel tussen te komen in dit aspect van de vaste kosten van een vzw-structuur.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van erkende verenigingen wordt gesubsidieerd. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging kan dat bedrag eventueel aanvullen tot het plafond.

Grey laptop computer 196639

Komt je vereniging in aanmerking voor een verzekeringssubsidie?

Om aanspraak te maken moet de vereniging erkend zijn bij LOKO en een vzw-structuur aannemen.

Hoe kan je een verzekeringssubsidie aanvragen?

De aanvraag wordt jaarlijks ingediend door de bewijzen door te sturen naar subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Deadlines

De deadline voor de aanvraag van de verzekeringssubsidie is 1 mei zowel voor kringen, erkende vrije verenigingen die in het eerste of het tweede semester van het academiejaar erkend worden.

Welke bewijzen dient je vereniging aan te leveren?

Om aanspraak te maken op een verzekeringssubsidie, moet je vereniging bewijzen dat ze ook werkelijk de verzekering afgesloten heeft. Een kopie van de betaalde verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspolis, die maximum 365 dagen oud is op 1 mei van het academiejaar waarin de aanvraag ingediend wordt, dient ingediend te worden als bewijs op uiterlijk 1 december.

* Een officieel betalingsbewijs. Deze kan je downloaden via je online banking. Een screenshot van je mobile banking app, een betalingsopdracht of een gewone brief is niet geldig.

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar subsidies@loko.be.


Op welk bedrag kan jouw vereniging aanspraak maken?

LOKO betaalt tot maximum €300 per jaar terug voor de aansprakelijkheidsverzekeringen.

De terugbetaling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor kringoverkoepelende organen mag de grens van €300 overschrijden in die mate dat het totale terugbetaalde bedrag niet meer is dan €300 vermenigvuldigd met het aantal kringen dat zij overkoepelt. Wanneer gekozen wordt voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via de koepel, kan er in het licht van het verbod op dubbele subsidiëring geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling voor elke kring die onder deze koepel valt.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!