Verzekeringssubsidies

Met de verzekeringssubsidie wil LOKO alle Leuvense verenigingen aanmoedigen om een vzw-structuur aan te nemen, door financieel tussen te komen in dit aspect van de vaste kosten van een vzw-structuur.

In de eerste plaats wordt enkel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van erkende verenigingen wordt gesubsidieerd.

Grey laptop computer 196639

Deadlines

DATUM LAATSTE SUBCOM: 23 MEI!!

De deadline voor de aanvraag van de verzekeringssubsidie is 1 mei zowel voor kringen, erkende vrije verenigingen die in het eerste of het tweede semester van het academiejaar erkend worden.

Komt je vereniging in aanmerking voor een verzekeringssubsidie?

Om aanspraak te maken moet de vereniging erkend zijn bij LOKO en een vzw-structuur aannemen.

In eerste plaats subsidieert LOKO een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Heeft je vereniging die polis niet lopen? Dan kan je helaas geen aanspraak maken op de subsidie. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen van de vereniging kan het bedrag van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel eventueel aanvullen tot het plafond van €300.

Opgelet: De terugbetaling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor kringoverkoepelende organen mag de grens van €300 overschrijden. Raadpleeg voor de concrete regeling hierrond het subsidiereglement.

Hoe kan je een verzekeringssubsidie aanvragen?

De aanvraag wordt jaarlijks ingediend door de bewijzen door te sturen naar subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Om aanspraak te maken op een verzekeringssubsidie, moet je vereniging bewijzen dat ze ook werkelijk de verzekering afgesloten heeft. Een kopie van de betaalde verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspolis, die maximum 365 dagen oud is op 1 mei van het academiejaar waarin de aanvraag ingediend wordt, dient ingediend te worden als bewijs op uiterlijk 1 mei.

* Een officieel betalingsbewijs. Deze kan je downloaden via je online banking. Een screenshot van je mobile banking app, een betalingsopdracht of een gewone brief is niet geldig.

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar subsidies@loko.be.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!